Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Expert: Mer forskning krävs innan avloppsslam kan utnyttjas i större skala

Från 2016
Uppdaterad 28.11.2016 09:12.
Slambassänger i reningsverket i Kakola.
Bildtext Bland annat så återanvänds slammet från reningsverket i Kakola i Åbo.
Bild: Yle/ Nora Engström

Leif Kronberg är professor vid organisk kemi vid Åbo Akademi och anser att det skulle behövas en riskbedömning av hur farligt slam från reningsverken egentligen är för att säkerställa om det är ok att det utnyttjas inom exempelvis jordbruket.

I en studie som Finlands miljöcentral lät göra nyligen framgick det att flamskyddsmedel och fluorerande föreningar är beständiga i slammet.

- Vi vet för lite för att avgöra hur orolig man ska vara för slammet och vad det finns för risker med att utnyttja det, säger Kronberg.

Enligt Kronberg är koncentrationerna av skadliga ämnen i slammet mycket låga och han påpekar att miljöcentralen var i sin studie tvungen att lägga till koncentrationer för att ens kunna mäta halterna. Man vet heller inte tillräckligt om vad som händer när de skadliga ämnena sprids ut på åkrarna.

Vi vet för litet om reningsverksslam säger Leif Kronberg, professor i organisk kemi.
Bildtext Professor Leif Kronberg har ännu inte hunnit undersöka de slamprov som finns nedfrysta i laboratioriet vid Åbo Akademi i detalj.
Bild: Yle/Annvi Gardberg

Enligt Kronberg måste man fråga sig om det finns någon risk med slammet.

- I nuläget kan man inte säga något med säkerhet och därför skulle jag vilja se en riskbedömning av läget och hur slammet påverkar oss och miljön, säger Kronberg. Men det är svårt att göra en riskbedömning då koncentrationerna är så låga att våra mätinstrument inte räcker till för att upptäcka koncentrationerna och ämnena i sin naturliga form.

Riskfyllt att sprida ut slam på åkrar upprepade gånger?

- Man kan i så fall dra slutsatsen att om slammet sprids ut upprepade gånger på samma ställe så finns det en risk att man så småningom får en förhöjd risk av de skadliga koncentrationerna, säger Kronberg. Det är kanske det man kan säga så här långt.

Så om jordbruket vill använda slam på åkrarna är det här något man bör tänka på och inte använda slam kontinuerligt?

- Om vi följer det här resonemanget så kan man nog i princip säga att det är så eftersom det verkar som om de stabila ämnena som inte bryts ned ackumuleras från år till år, säger Kronberg.

Diskussion om artikeln