Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny kalabalik i SDP:s riksdagsgrupp - partiledningen tonar ner saken

Från 2016
Rosor.
Bildtext Nytt kapitel av rosornas krig i socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Bild: Yle/Tove Virta

Socialdemokratiska partiledningen tonar ner den senaste tvisten i riksdagsgruppen, och förklarar att det är normal demokratisk beslutsprocess att också mitt under riksdagsperioden byta ut ansvarspersoner.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen ersatte i går partiets utskottsansvariga i riksdagens finansutskott, Pia Viitanen, med Krista Kiuru. Gruppen röstade och Kiuru segrade med rösterna 18-9.

Finansutskottets främsta uppgift är att behandla statsbudgeten och den utskottsansvariga rapporterar till riksdagsgruppen om arbetet i utskotten.

Nu fick alltså Pia Viitanen plötsligt gå. Orsaken var gruppmajoritetens missnöje med Pia Viitanens ringa andel i beredningen av socialdemokraternas alternativa budget, trots att hon formellt bar huvudansvaret.

Allmänt anses den egentliga orsaken till omröstningen ligga i spänningarna inför partikongressen och kampen om ordförandeposten. Pia Viitanen räknas till eventuella utmanaren Antti Lindtmans läger: Krista Kiuru igen sägs flagga för sittande partiordföranden Antti Rinne.

"Inget split i SDP"

Och Antti Rinne förnekar föga överraskande att omröstningen visar på split i gruppen, eller en tudelning av partiet. Han säger att tvisten enbart handlade om rollerna i utskottet.

- Där var nån form av kalabalik, och det tilläts pågå alltför länge, i flera veckor. Och i går beslöt vi att saken avgörs. Vi röstar och därmed punkt, säger Rinne.

- Är det inte demokratiskt att rösta? undrar han.

Antti Rinne försäkrar att partiet står enat.

- Så enat som en folkrörelse där taket är högt och väggarna breda kan vara, säger han.

Politikens sälta

Gruppordförande Antti Lindtman, som föreslog omröstningen, säger att till politikens sälta hör konkurrensen om ledande poster.

- Om du har en viktig post intresserar den många mänskor. I så fall får vi bara rösta, säger han.

Riksdagsledamot Krista Kiuru säger att gruppen i fyra veckors tid har funderat på uppgiftsfördelningen i finansutskottet.

Kiuru säger att hon ombads färdigställa den alternativa budgeten, och sedan dess har det rått någon form av mellanspel.

Hennes främsta uppgift blir nu att få synlighet och publicitet för de socialdemokratiska alternativen.

Kiuru förnekar att personbytet har kopplingar till ordförandekampen.

Försmådda Pia Viitanen medger att hon är besviken. Viitanen erkänner inte att hon skulle ha slarvat med beredningen av partiets alternativa budget.

Diskussion om artikeln