Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvaret ser drönare som ett potentiellt hot

Från 2016
Uppdaterad 25.11.2016 17:53.
Drönare med filmkamera filmar segelbåtar utanför Skifferholmen i Helsingfors.
Bildtext Drönare med filmkamera filmar segelbåtar utanför Skifferholmen i Helsingfors.
Bild: Niklas Evers

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) vill förnya lagstiftningen för att möta det potentiella hotet från obemannade luftfarkoster, det vill säga drönare.

Avsikten är att förbättra säkerheten för militära mål och för personer och funktioner som är centrala för Finlands försvar. Drönare kan enligt ministeriet utsätta landets försvar för risker, hot och direkt fara.

Försvarsministeriet efterlyser klart definierade befogenheter för myndigheterna. De nuvarande lagarna är enligt ministeriet alltför vaga och fungerar dåligt.

Oklara regler

I dagens läge är det enligt ministeriet oklart om man kan förbjuda eller skjuta ner en drönare som flyger över ett militärt område. Bara vid Finlands yttre gränser skulle myndigheterna kunna skjuta ner en drönare - då med stöd av territorialövervakningslagen.

En arbetsgrupp dryftar frågan om drönare under vintern och våren. Om tidtabellen håller kan regeringens lagförslag ges till riksdagen hösten 2017, uppger arbetsgruppens ordförande Hanna Nordström vid Försvarsministeriet.

Marinövning stördes

Frågan om drönare som säkerhetshot aktualiserades den här veckan i Sverige när den stora marinövningen Swenex stördes av drönare. Flera övningsmoment avbröts på grund av störningen.

Vapen laddades med skarp ammunition, men order om nedskjutning gavs aldrig.

Också Försvarsmakten i Finland har observerat drönare nära militära områden och i anslutning till militärövningar, säger överstelöjtnant Vesa Mäntylä vid operativa enheten till Yle.

I Finland har Försvarsmakten inte behövt avbryta övningar till följd av drönare, säger Mäntylä.

Diskussion om artikeln