Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Linjetrafik till Europa ökar exporten

Från 2016
Uppdaterad 28.11.2016 15:45.
Hamndirektör Kristian Hällis i hamnen i Jakobstad
Bildtext Hamndirektör Kristian Hällis i hamnen i Jakobstad.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Det viktigaste för hamnen i Jakobstad med tanke på framtiden är att kunder och hamnoperatören enas om en lämplig hamn i Europa för linjetrafik. Det säger avgående hamndirektören i Jakobstad, Kristian Hällis. Han går i pension vid årsskiftet.

Infrastrukturen börjar vara i skick i hamnen med fördjupad farled, elektrifiering av järnvägen som blir klar till våren och småningom en triangelbana i Bennäs. Man måste positionera sig på marknaden med de medel och fördelar hamnen har idag, det är svårt att till exempel få ytterligare farledspengar i dagens läge säger Hällis.

Totaltrafiken har halverats

Den totala trafiken över Alholmen i Jakobstad har halverats sedan toppnoteringen på två miljoner ton i året innan nedgången i den finska ekonomin började 2008-2009. Exporten har hämtat sig till en del men importen står för stor del av minskningen, det handlar främst minskade mängder energibränslen och virkesimport.

- Det som är lättast att konkurrera om hamnarna emellan är sågade trävaror som är mest flyttbara, cellulosaexporten mår bra idag, säger hamndirektör Kristian Hällis.

Rahja hamn i Kalojoki har lyckats bara med marknaden kring sågade trävaror, varför?

- Deras infrastruktur passsar för sågade trävaror och konkurrentens sågar finns nära hamnen.

- Vissa leveranskontrakt sträcker sig över flera år men man måste börja vid sågarna och börja nysta upp där.

Linjetrafik är viktig för framtiden

En fast linjetrafik till en lämplig hamn i Europa är nödvändig om den små och medelstora industrin i Jakobstadsregionen skall kunna satsa på export via hamnen i Jakobstad. Det behövs tillförlitlighet och säkerhet i leveranserna om varusortimentet över hamnen skall kunna breddas säger Hällis.

- Den medelstora industrin från regionen exporterar varor som idag rinner iväg söderut och det beror på avsaknaden av linjetrafik.

Hamndirektör Kristian Hällis går i pension vid årsskiftet, fram till dess är han deltidspensionär.

Hamndirektör Kristian Hällis går i pension

10:48

Diskussion om artikeln