Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nokiauppsagda får EU-stöd för att komma vidare

Från 2016
Nokia-anställda i Salo marscherar ut.
Bildtext Nokia-anställda i Salo marscherar ut.
Bild: Mauri Ratilainen / AOP

Finland har ansökt om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) för dem som sagts upp från Nokia. Finland har bett EU-kommissionen om ett stöd på 4,4 miljoner euro.

Syftet är att stödja ungefär tusen personer som tidigare varit anställda vid Nokia. Finland kommer inom kort också att ansöka om EFG-stöd för dem som under året har sagts upp vid Microsoft.

– Uppsägningarna vid Nokia och Microsoft är en del av en omfattande strukturomvandling inom IKT-branschen, och kraven på dem som arbetar i branschen förändras snabbt. Toppförmågornas kompetens kan uppdateras med hjälp av EFG-stöd för kommande behov, säger justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Stödåtgärderna inleds snabbt efter att den anställda fått meddelandet om uppsägning trots att beredningen och handläggningen av själva EFG-ansökan tar tid. Lindström konstaterar att det är mycket viktigt att de uppsagda genast får råd och stöd.

Det är också viktigt med tätt samarbete med de uppsagdas tidigare arbetsgivare.

Olika slags projekt får stöd

I Finland genomförs för närvarande också andra projekt med EFG-stöd. EU har bland annat beslutat att finansiellt stöda de personer som sades upp vid Microsoft år 2015. I början av 2017 inväntas ett finansieringsbeslut som gäller Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. I vår kommer Finland att lämna in en EFG-ansökan som gäller stöd för dem som sagts upp vid Anttila och Stockmann.

I EFG-stödet är EU:s finansieringsandel 60 procent och den nationella finansieringsandelen 40 procent.

Fonden beviljar stöd i situationer då stora strukturomvandlingar kräver aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, till exempel utbildning och startpeng.

Det här gör EFG:

 • Hjälper arbetstagare som har förlorat jobbet till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen eller strukturella förändringar i världshandeln, till exempel när ett stort företag lägger ner eller flyttar produktionen till ett land utanför EU.
 • Har en årsbudget på upp till 150 miljoner euro för 2014–2020, och kan stå för 60 procent av kostnaderna för projekt som ska hjälpa arbetstagarna att hitta nya jobb eller starta eget.
 • Har som huvudregel att hjälpa till när över 500 arbetstagare sägs upp på ett företag (inklusive hos leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled) eller om många arbetstagare mister jobbet inom en viss sektor i en eller flera grannregioner.
 • Handlägger sina ärenden utgående från nationella eller regionala myndigheter. Varje projekt pågår i två år.

EFG hjälper med:

 • Jobbsökande
 • Yrkesvägledning
 • Utbildning, fortbildning och omskolning
 • Mentorstöd och coachning
 • Entreprenörskap och företagsstart.


Vem får hjälp av EFG?

 • Enskilda arbetstagare som har blivit arbetslösa kan delta i EFG-projekt. Under perioden 2014–2020 kan det också gälla egenföretagare, tillfälligt anställda och visstidsanställda.
 • Unga som varken arbetar eller studerar i regioner med hög ungdomsarbetslöshet kan få EFG-stöd fram till 2017, men de får högst vara lika många som de arbetstagare som får stöd i dessa regioner.
 • Pengarna från globaliseringsfonden får inte användas för att hålla företag på fötter eller för att hjälpa till med modernisering eller omstrukturering.

Källa: Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG)

Diskussion om artikeln