Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Revisionsutskottet synade Finavia: Tiotals miljoner fick flyga till väders

Från 2017
Uppdaterad 17.02.2017 12:51.
Revisionsutskottets ordförande Eero Heinäluoma (Sdp) har hört kommunikationsminister Anne Berner (C) om Finavia
Bildtext Berner och Heinäluoma möttes i revisionsutskottet
Bild: Yle

Riksdagens revisionsutskott har äntligen gett sitt utlåtande i frågan om de förlustbringande affärerna vid statsägda Finavia och hur efterspelet skötts.

Fallet är knepigt. Utskottet har i flera månader försökt skapa sig en helhetsbild av saken genom att höra de åtskilliga inblandade aktörerna.

Under höstens och vinterns lopp har utskottet också anlitat utomstående experter för att utreda hur staten skött sitt ägaransvar.

Vi sammanfattar vad denna utdragna historia går ut på:

I praktiken har utskottet koncentrerat sig på frågan huruvida trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C) styrt Finavias styrelse på ett osakligt sätt i derivathärvan. Berner ansvarar för statens ägarstyrning i bolaget.

Trasslet inom Finavia har varit en börda för Berner, och i ett skede såg det till och med ut som om det kunde avsluta hennes ministerkarriär.

Revisionsutskottets ordförande Eero Heinäluoma (SDP) har under utredningens gång sagt att frågan är viktig för att skattebetalare bör kunna lita på att deras pengar används på ett ansvarsfullt sätt.

Kommunikationsminister Anne Berner kommenterar Finaviaaffären i Helsingfors i juli 2016.
Bildtext Kommunikationsminister Anne Berner (C).
Bild: All Over Press

Berner har sagt att hon välkomnar alla utredningar och hon har systematiskt avvisat samtliga beskyllningar.

Revisionsutskottet hörde Berner i härvan i medlet av oktober. Hon har hela tiden sagt att allt gått till enligt statens regelbok.

Berner har i någon mån försökt skyffla vidare en del av ansvaret på företrädaren Paula Risikko (Saml) - enligt Berner skulle Risikko ha låtit bli att åtgärda problemen inom Finavia 2014-15.

Helsingfors-Vanda flygplats drivs av Finavia.
Bild: All Over Press
 • Härvan handlar om att den statliga flygplatsoperatören Finavias tidigare ledning orsakade bolaget miljonförluster genom dåliga derivatplaceringar.
 • Dåvarande ledningen hade åren 2009-2011 - i strid med bolagets egna regler om riskhantering - handlat med så kallade strukturerade räntederivat.
 • Värdet på derivatportföljen sjönk sedan kraftigt och avvecklingen av portföljen har blivit dyr. Förlusten för Finavia blev minst 34 miljoner euro.
 • Dåvarande vd Samuli Haapasalo som lett Finavia sedan 2005 fick sparken 2011 och ersattes 2012 av Kari Savolainen
 • Sedan år 2012 har också hela Finavias styrelse bytts ut.
Finavias vd Kari Savolainen
Bildtext Finavias nuvarande vd Kari Savolainen
Bild: Jari Tanskanen / Yle

Berners roll under lupp

Statens revisionsverk föregick revisionsutskottet och fattade självmant i början av 2016 beslut om att starta en exceptionell laglighetskontroll inom Finavia. Revisionsverket gör endast några liknande laglighetskontroller per år.

Verket ville veta om Finavia och ministeriet i det här fallet har tänkt på statens, alltså skattebetalarnas helhetsintresse.

Enligt uppgifter i medier gav preliminära utredningsresultat vid handen att det fanns skäl att rikta hård kritik mot Berner. Vissa medier skrev till och med om att det kastats fram förslag om att väcka åtal mot Berner och om hennes handlingar ska behandlas i grundlagsutskottet.

 • Statsrevisorerna slog fast i somras att Berner och hennes ministerium på ett osakligt sätt hindrat Finavia att vidta rättsliga åtgärder mot den tidigare ledningen.
 • Ministeriet under Berners ledning anses ha handlat i strid med god förvaltningssed.
 • Dessutom ska hon ha brutit mot statsrådets säkerhetsregler genom att använda en privat mobiltelefon för känsliga meddelanden.
Riitta Tiuraniemis meddelande till Anne Berner med svärtning
Bild: Kommunikationsministeriet, Yle

Civilpilot gjorde polisanmälan

 • I april 2015 rapporterade Yle Nyheter att statliga flygplatsoperatören Finavia förlorat flera miljoner euro på komplicerad derivathandel.
 • Civilpiloten Horst Weckström, som hade följt med turerna kring Finavia med stigande oro och förvåning, beslöt sig för att göra en polisanmälan.
 • Våren 2015 startade styrelsen därför fem olika processer för att utreda vilka som bar ansvar för derivataffärena åren 2010-2011.
 • Till september 2015 gick allt bra. Finavias styrelse beslöt vid sitt möte i september att väcka talan mot den tidigare styrelsen. Beslutet fattades efter omröstning.
 • Men det blev inget möte - Berner sammankallade inte till en extrainsatt bolagsstämma under hösten där man hade kunnat besluta om att väcka åtal.
 • Berners motivering till detta var att tilläggsutredningen inte blivit klar i tid.

Någon fattade beslut om förlikning

 • Trafikministeriet under ledning av kanslichef Harri Pursiainen meddelade att bolaget måste vänta på ministeriets beslut angående civilmålen.
 • Men eftersom inget möte sammankallades i tid preskriberades ansvarsfrågan för dem som suttit styrelsen 2010.
 • Den 2 december 2015 fick styrelsen veta att en förlikning gjorts med revisionsföretaget Deloitte - som man tänkt avkräva de förlorade 34 miljonerna av.
 • Styrelseordförande Riitta Tiuraniemi visste inte vem som hade förhandlat med Deloitte om att de skulle ersätta Finavia med en mindre summa - en dålig affär för Finavia med andra ord.
 • Ministerns påstådda kontakter till revisionsverket och några av personerna vid verket har väckt frågor under processens gång.

Styrelseordförande Tiuraniemi fick nog

 • Tiuraniemi hävdar att Berner styrde beslutsfattandet vid Finavias styrelse i december 2015.
 • Den 4 december 2015 lämnade Tiuraniemi sin plats som styrelseordförande i Finavia på grund av Berners agerande.
 • Den 9 december 2015 återtog styrelsen sitt tidigare beslut från september om att ställa den tidigare styrelsen och vd:n till svars.
Eero Heinäluoma
Bildtext Revisionsutskottets ordförande Eero Heinäluoma (Sdp)
Bild: Yle/ Freddi Wahlström
 • Samma dag utnämndes pensionsbolaget Ilmarinens vd Harri Sailas till ny styrelseordförande . I december 2015 pågick utredningar om derivataffärerna av Finansinspektionen, Statens revisionsverk och Centralkriminalpolisen.
 • I slutet av december 2015 krävde ordföranden för riksdagens ekonomiutskott Kai Turunen (Sannf) att Finavia sammankallar bolagsstämman för att besluta om eventuella skadeståndskrav för derivataffärerna. Tanken fick stöd av Statens revisionsverk och av Finavias nuvarande styrelseordförande Harri Sailas.

Finavia (tidigare Luftfartsverket)

Luftfartsverket Finavia omformades från början av år 2010 till ett aktiebolag som i sin helhet ägs av staten.

Aktiebolaget som grundades under namnet Finavia har i uppgift att underhålla och utveckla statens nät av flygplatser och Finlands flygledningstjänst för civil- och militärflygets behov samt att erbjuda flygtrafiktjänster inom Finlands luftrum.

Finavia Abp:s kunder är flygbolag, flygpassagerare, näringslivet, allmän luftfart, militär luftfart och statsluftfart.

 • Trafikminister Berner meddelade den 29 december att hon inte kommer att sammankalla bolagsstämman.
 • Berner har konsekvent förnekat påtryckning mot Finavias nya ledning och säger att staten är i sin fulla rätt att ge råd åt styrelsen.
 • Statsminister Juha Sipilä (C) har försvarat Berner genom hela processen.
 • I maj 2016 meddelade polisen att man misstänker bolagets tidigare finanschef och vice vd för brott.
 • Den sista maj 2016 meddelar Berner att hon inte har några planer på att avgå.

Skadeståndstalan och granskning i revisionsutskottet

Ordförande för riksdagens revisionsutskott Eero Heinäluoma (SDP) säger att utskottet fått ny information om Kommunikationsministeriets motiveringar motiveringar kring sitt agerande.

Finavias ex-vd Samuli Haapasalo
Bildtext Finavias ex-vd Samuli Haapasalo
Bild: Jyrki Komulainen / Finavia
 • I juni2016 väcks åtal mot två tidigare chefer vid Finavia - vice vd och finanschefen åtalas för missbruk av förtroendeställning.
 • I september 2016 offentliggör Berner några av sina meddelanden i härvan i ett försök att klargöra händelseförloppet.
 • Försöket till öppenhet ledde till nya beskyllningar - denna gång gällande bristande datasäkerhet i känsliga frågor.
 • Den 14 november 2016 blev det klart att Finavia väcker skadeståndstalan mot den tidigare verkställande direktören Samuli Haapasalo på grund av de omstridda derivataffärerna.
 • Vanda tingsrätt friade i januari 2017 två tidigare chefer vid Finavia. Den tidigare finanschefen och vice-vd:n åtalades för missbruk av förtroendeställning. Tingsrätten beslöt att förkasta åtalen för dem båda.

Diskussion om artikeln