Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Medieforskare: Statsministern visar bristande omdöme

Från 2016
Uppdaterad 30.11.2016 13:04.
Anu Koivunen, medieforskare, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet
Bildtext Forskaren Anu Koivunen
Bild: Viktor Granö

Det är en sårad statsminister Juha Sipilä som nu tillbakavisar det som han uppfattar som orättvisa anklagelser om jäv. Sipilä har skrivit på sin blogg att han står ut med prygling i medier, men att han inte godkänner att barn och släktingar dras i smutsen. Medieforskaren, professor Anu Koivunen, ser problem både när det gäller Sipiläs inställning till själva jävsfrågan och till journalistiken.

Enligt Koivunen finns det två frågeställningar. Den första frågan handlar om jäv. Vad har statsministern för uppfattning om jäv?

Justitiekanslern ska nu utreda om statsministern gjort sig skyldig till jäv när han fattade beslut om tilläggsfinansiering till företaget Terrafame som driver gruvan Talvivaara.

Misstankarna om jäv väcktes då det blev klart att ett bolag som ägs av Sipiläs släktingar har fått en beställning av gruvbolaget.

Den andra frågan handlar om statsministerns förhållande till granskande journalistik. De två frågorna föranleder egentligen två skilda debatter, konstaterar Koivunen.

- Det ligger i alla medborgares intresse att man utreder frågan om god förvaltning. Det är en principfråga att statsministern ska veta att jäv utreds i förväg och inte i efterskott.

Han borde ta det som ett sundhetstecken att hans ägande granskas

― Anu Koivunen

Har han rätt att bli sårad av kritiska frågor?

- Visst har han rätt att korrigera felaktiga uppgifter och ge sin syn på saken. Men jag anser att han visar bristande omdöme. I och med att han känner sig sårad låter han förstå att granskande journalistik gällande Terrafame och hans eventuella förbindelser saknar grund.

Koivunen påpekar att legitimiteten i journalistik är en bärande drivkraft och en grundpelare för demokratin. Vi har en fjärde statsmakt som granskar makthavare - och det är uttryckligen mediernas uppdrag, säger hon.

"Ett problem för demokratin om politiker framställer medierna som en del av eliten"

Politiker som gör sig själva till martyrer är inget nytt - det finns många sådana politiker både i Finland och utomlands, säger Koivunen.

Makthavare eller politiker stöder sig mot väljarna, mot de vanliga medborgarna - och börjar utpeka medier som en maktelit. Det är ett verkligt problem för liberal demokrati att en sådan allians uppstår, konstaterar hon.

- Det är en populistisk strategi att tala om makt och att låta förstå att det är politikern som har direkt kontakt med folket och att journalister inte behöver krångla till det här förhållandet.

I en demokrati ska man ställa upp i debatt med väljarna och väljarnas representanter - vilket media också är

― Anu Koivunen

Är då Sipiläs mediestrategi en följd av att han är ovan vid politik och att han har en företagarbakgrund?

- I Sipiläs fall vet vi ju väldigt lite om hans kopplingar. Det är ju bara Sipilä själv som vet hur han har organiserat sin egendom så det väcker frågor, och det var klart från första början att detta skulle finnas där som ständiga frågeställningar.

- Han borde ta det med lugn. Det här hör till saken, och han kommer att bedömas i efterhand när det finns mera fakta på bordet. Det finns inget alarmerande här.

Också Journalistförbundet kritiskt

Hanne Aho som är ordförande för Finlands Journalistförbund, sällar sig också till kritikerna.

- Sipiläs uttalanden mot media är inte längre några enstaka och slumpartade händelser, skriver Aho på sin Facebook-sida.

Bara under förra veckoslutet hann Sipilä klandra Yle för alltför frekventa opinionsmätningar och "fel" uppgifter, fortsätter Aho.

- Bästa statsminister Sipilä, skriver Aho, i ett demokratiskt samhälle gör journalister opinionsmätningar då de anses behövliga.

- Det är också journalisternas absoluta skyldighet att berätta för allmänheten all information om politiker som de upplever som relevant, skriver hon vidare.

(Kommentarerna av Koivunen baserar sig på en längre radiointervju som Bengt Östling gjorde med Koivunen för Yle Vegas aktualitetsmagasin Aktuellt 17.)

Diskussion om artikeln