Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

I vår klarnar det hur apotekstjänsterna sköts i Sydösterbotten efter reformen

Från 2016
Läkemedelsförpackningar.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Peter Petrelius

I vår ska det finnas en plan för hur laboratorie- röntgen och apotekstjänsterna ska skötas i kommunerna efter vårdreformen. I Sydösterbotten bör det åtminstone på ett ställe finnas en stark hälsovårdsenhet med kapacitet för akutmottagning, röntgen och laboratorium. Det anser Peter Riddar, ledande läkare för samarbetsorådet K5.

Inför social- och hälsovårdsreformen filar många arbetsgrupper på framtiden, bland annat stödtjänsterna. Dit hör röntgen, laboratorierna och apoteken.

Sårbar avdelning

I Kristinestad har Vasa sjukvårdsdistrikt en röntgenavdelning. Den är bemannad med en röntgenskötare.

- Det betyder att den är sårbar. En oplanerad sjukfrånvarodag innebär att avdelningen måste hållas stängd, säger Riddar.

En röntgenläkare utlokaliseras från Vasa med några veckors mellanrum för ultraljudsundersökningar i utredningssyfte.

På laboratoriesidan finns en provtagningsenhet, med en viss begränsad analysfunktion.

I Närpes har hälsovårdscentralen dessa tjänster i egen regi. Där finns en röntgenavdelning med två röntgenskötare. En konsulterande röntgenläkare besöker avdelningen varje vecka.

- Det här gör att verksamheten i Närpes inte är lika sårbar. De har också en egen laboratorieavdelning. Närpes hälsovårdscentral har också en egen provtagningsenhet och gör också basanalytiken själva, säger Riddar.

Bildtext Peter Riddar.
Bild: YLE/Sofi Nordmyr

Närservice ska finnas

En av grundtankarna med vårdreformen är att trygga tillgången till närservice och stärka primärhälsovården.

Sydösterbotten är ett relativt kostnadseffektivt område. Men problemet är att det är ett litet område och möjligheten finns inte att upprätthålla verksamhet dygnet runt.

- Att trygga tillgången på närservice betyder att vi behöver flera verksamhetspunkter, säkerligen på samma ställen som i dag.

- Men vilken typ av utrustning som finns där och vilken typ av verksamhet som kan bedrivas där, och speciellt hur man kan handlägga akutsituationer, där kan komma förändringar jämfört med dagens situation, säger Peter Riddar.

Tre separata arbetsgrupper ska se över situationen för röntgen, laboratorium och apotekstjänsterna inför vårdreformen. Vårdsamarbetsområdena i Österbotten utser sina representanter i grupperna.

Vasa sjukvårdsdistrikt har ansvar för att utse ordförandeposterna, direktörerna för samarbetsområdena, det vill säga Vasaregionen, Sydösterbotten och Jakobstadsregionen, ger förslag på egna representanter.

Resultatet av gruppens arbete presenteras före påsk nästa år.

Diskussion om artikeln