Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

En av sju som bär på HIV i Europa vet inte om det

Från 2016
Uppdaterad 29.11.2016 14:06.
Världsaidsdagen uppmärksammas i Ungern 2014
Bildtext Världsaidsdagen uppmärksammas på torsdag
Bild: EPA

En av sju personer som bär på HIV i Europa vet inte om att de har smittan. Det visar en ny rapport från EU och Världshälsoorganisationen WHO inför Världsaidsdagen på torsdag.

I medeltal tar det nästan fyra år innan en HIV-infektion diagnostiseras.

Det är ett enormt problem eftersom den smittade kan fortsätta föra viruset vidare utan att veta om det. Och det räcker länge innan medicineringen kommer igång.

Nästan hälften av alla HIV-fall diagnostiseras när infektionen redan är i ett sent skede.

Rekordmånga nya HIV-smittade

Samtidigt var antalet nya HIV-smittade rekordmånga i Europa ifjol. Över 153 407 jämfört med 142 000 år 2014.

Och för första gången sedan antalet HIV-smittade började bokföras på 1980-talet är antalet människor som har diagnostierats med HIV i Europa över två miljoner.

Nästan 80 procent av de nya HIV-fallen ifjol fanns i Östeuropa, 18 procent i Västeuropa och tre procent i Centraleuropa.

Uppgifterna baserar sig på information från de 28 EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge.

Världsaidsdagen
Bild: EPA

Sex mellan homosexuella är fortsättningsvis det sätt som HIV oftast smittar på i de här länderna, enligt rapporten. 42 procent av diagnoserna görs bland homosexuella. Det är också den enda gruppen där HIV-infektionerna har ökat stadigt.

Sex mellan heterosexuella står för 32 procent av diagnoserna medan droganvändning står för fyra procent.

Ryssland har största andelen nya HIV-fall

Om man också tar med Ryssland i ekvationen stod landet för 64 procent av alla nya HIV-fall fjol.

I Ryssland är HIV fortfarande tabubelagt och där är sex mellan heterosexuella den vanligaste smittovägen.

Andra länder där antalet nya HIV-fall var stort ifjol var Ukraina, Vitryssland, Estland, Moldavien och Georgien.

WHO uppmanar nu de europeiska länderna att förbättra informationen om HIV och tillgången till HIV-tester för att få bukt med viruset.

Diskussion om artikeln