Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Välbesökt familjerådgivning i Vasa firar femtio år av verksamhet

Från 2016
Uppdaterad 29.11.2016 12:44.
familj på promenad
Bildtext Arkivbild.
Bild: Nadine Mabinda

Nu har familjerådgivningen i Vasa funnits i femtio år. Om det blir femtio till är osäkert men ledande psykolog Pi Sundell hoppas att man kan fortsätta den mångprofessionella verksamheten.

Familjerådgivningen på Vörågatan i Vasa firar 50 år. När man öppnade 1966 var ungdomskriminaliteten hög och det fanns ett stort behov av byrån. Då kallades den uppfostringsrådgivningsbyrå. 1984 byttes namnet till det nuvarande.

Redan 1937 kom en motion till riksdagen om att starta familjerådgivningar i hela landet. Innan byrån öppnades i Vasa höll svenska Österbottens Röda kors och Folkhälsan tillsammans i en liknande verksamhet, men den lades ner.

De flesta klienterna barn

I dag är väntetiden till familjerådgivningen mer än en månad. Hälften av besöken fördelas ganska jämnt mellan de som har oro för sin parrelation, de som är oroliga för både barn och parrelation eller de som behöver hjälp med medling när det gäller skilsmässa.

Den andra hälften av de som söker sig till familjerådgivningen gör det för att familjen har ett barn man är oroad för.

Pi Sundell, ledande psykolog på familjerådgivningen, berättar att det kan handla om att läkare eller skolpsykologer hör av sig om ett problem som de upplever att det inte klarar av på skolan. Det kommer också klienter via barnrådgivningen och dagis.

Ledande psykolog Pi Sundell vid familjerådgivningen i Vasa
Bildtext Pi Sundell.
Bild: Yle/Malin Hulkki

- Det som man märker är deras utåtagerande, säger Sundell.

- Konkret kan det handla om att barn har svårt att umgås med andra barn i grupp.

Arbetet handlar inte om att sätta diagnoser på barnen. För familjerådgivningen är det viktigt att vara mångprofesionella. Det innebär psykologer, socialarbetare, en läkare och en barnpsykiater.

- Inom all psykologi borde man tänka in alla möjliga olika aspekter. Vi gräver inte bara i en persons förflutna utan vi tittar också på samhällsförändringar och dynamiken i en familj, säger Sundell.

Hur framtiden ser ut för familjerådgivningen är i dagsläget osäkert i och med social- och hälsovårdsreformen?

- Vi värnar mycket om vår roll och vår verksamhet, för vi anser att den är väldigt viktig.

Den nya socialvårdslagen ställer också nya krav på familjerådgivningen som de inte vet hur de ska hantera.

- Jag hoppas att vi finns om femtio år och därför dokumenterar jag dagen så kan man minnas i dag.

Samtidigt är Sundell osäker på hur framtiden kommer att se ut. Men drömmar har hon.

- Jag hoppas att hela det här huset kunde bli ett familjehus så att alla som behöver hjälp på något sätt skulle kunna vända sig hit.

Familjerådgivningen firade sitt 50-årsjubileum med öppet hus på tisdagen.