Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad investerar för 12 miljoner nästa år

Från 2016
Uppdaterad 29.11.2016 14:51.
Rådhuset i Kristinestad
Bildtext Rådhuset i Kristinestad.
Bild: Yle/Roger Källman

Kristinestad renoverar det svenska lågstadiet, Kristinahemmet och bygger ett nytt daghem. Allt det här ryms i stadens största investeringsbudget någonsin på nästan 12 miljoner euro.

Renoverings- och byggprojekten har hopat sig just nu, eftersom en del stora projekt har blivit framflyttade från tidigare år. Arbetet med renoveringen av svenska lågstadiet i Kristinestad har inletts. För nästa år reserveras drygt två miljoner för skolan.

Ett nytt daghem byggs under nästa år. I budgeten finns 2,5 miljoner euro för planering och förverkligande. I år har 15 000 euro använts för daghemmet.

Nybygget vid Kristinahemmet, som utgör de största investeringskostnaderna, förverkligas nästa år. I budgeten finns nästan fyra miljoner euro.

I år har en halv miljon använts för Kristinahemmets planering. Kristinahemmet erbjuder dygnetruntvård för åldringar, långtidssjuka och handikappade.

Nya tjänster inom socialvården

Lånebördan ökar med 1100 euro per invånare jämfört med i år. Det betyder att summan för lån per invånare är 4760 euro år 2017.

Personalen har under de senaste åren minskat något, men nästa år inrättas fyra nya tjänster inom socialvården.

Man räknar med att få ner utgifterna för omhändertagande av barn genom att anställa en familjerådgivare.

Två socialarbetare ska anställas, varav en ska jobba med långtidsarbetslösa. Där är målet att minska återbetalningarna till FPA.

En uppsökande rådgivare anställs för seniorer för att i tid kunna sätta in förebyggande åtgärder. Det är en lagstadgad tjänst.

Budgeten ger ett överskott på drygt 382 000 euro.

Diskussion om artikeln