Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ispois herrgård i Åbo - från privat palats till daghem

Från 2016
Den ståtliga synen av Ispois herrgård i Åbo
Bildtext Den ståtliga synen av Ispois herrgård i Åbo
Bild: Yle/Nilla Hansson

Den ståtliga herrgårdsbyggnaden har sett århundraden komma och gå. Vem har bott där? Hur har huset förändrats?

På 1400-talet var den en frälsegård, och de som bodde där fram till 1700-talet tog hand om ägarens djur. Till gårdens ägor hörde det område som idag är Katrinedal. Från 1700-talet har där stått en herrgårdsbyggnad. Från 1723 ägdes den av lagmannen Simon Lilliegren. Historikern Svante Dahlström anser att namnet Katrinedal inte har något med Katarina Jagellonica att göra utan att området har fått namn efter Lilliegrens hustru Katarina von Berg. Också den följande ägaren, Henrik Hassel, hade en hustru som hette Katarina!

Utsikt från ett fönster i Ispois herrgård
Bildtext Utsikt från ett fönster i Ispois herrgård
Bild: Yle/Nilla Hansson

1783 köptes Ispois frälsesäteri av kammarrådet Arndt Winter. Då konstaterades att huset var i ett bedrövligt skick på grund av sitt dåliga läge i fuktig sumpmark. Den nya karaktärsbyggnaden byggdes i stället på berget intill. Och där står det fortfarande. Om man går 500 meter mot söder från det nuvarande huset hittar man den gamla husgrunden.

Ispois herrgård
Bildtext Ispois herrgård
Bild: Yle/Nilla Hansson

1784 var det nya två våningar höga herrgårdshuset färdigt. Det hade då mansardtak och två källare med valvtak.

Ispois herrgårds fönster och spröjsar
Bildtext Ispois herrgårds fönster och spröjsar
Bild: Yle/Nilla Hansson

Sitt nuvarande utseende, med höjt tak och utvidgning åt nordväst, fick huset år 1915 under dåvarande ägaren Erik Ahlströms tid. Det var också han som lät bygga de många fina kakelugnar och väggpaneler som fortfarande finns i huset.

Detalj från gammal takmålning på Ispois herrgård
Bildtext Detalj från gammal takmålning på Ispois herrgård
Bild: Yle/Nilla Hansson
Interiör från Ispois herrgård idag
Bildtext Interiör från Ispois herrgård idag
Bild: Yle/Nilla Hansson

Efter att en samling olika affärsmän hade ägt huset efter Ahlström köpte Åbo stad huset med tillhörande ägor år 1951. Men år 1957 byttes huset mot en villa på Runsala och Frälsningsarmén blev den nya ägaren. De drev ett åldringshem fram till 2012 och sålde huset till de nuvarande ägarna som beslöt att hyra ut huset till daghemsverksamhet.

Interiör från Ispois herrgård idag
Bildtext Interiör från Ispois herrgård idag
Bild: Yle/Nilla Hansson
Interiör från Ispois herrgård idag
Bildtext Interiör från Ispois herrgård idag
Bild: Yle/Nilla Hansson

Från 2015 verkar det privata daghemmet Vilske i det vackra gamla huset.

Interiör från Ispois herrgård idag
Bildtext Interiör från Ispois herrgård idag
Bild: Yle/Nilla Hansson
Interiör från Ispois herrgård idag
Bildtext Interiör från Ispois herrgård idag
Bild: Yle/Nilla Hansson

Ägarna och företagarna bakom daghemmet har tillsammans funderat ut renoveringslösningar som både är funktionella och tar till vara det gamla i huset.

Gammal kakelugn på Ispois herrgård
Bildtext Gammal kakelugn på Ispois herrgård
Bild: Yle/Nilla Hansson
Gammal kakelugn på Ispois herrgård
Bildtext Gammal kakelugn på Ispois herrgård
Bild: Yle/Nilla Hansson

Sanna Kupila är forskare vid Åbo Museicentral. Ispois herrgård är ett av hennes forskningsobjekt.

Sanna Kupila forskar i gamla hus. Ispois herrgård är ett forskningsobjekt
Bildtext Sanna Kupila forskar i gamla hus. Ispois herrgård är ett forskningsobjekt
Bild: yle/Nilla Hansson

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln