Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yle förnekar självcensur efter statsminister Juha Sipiläs påtryckning om Terrafame

Från 2016
Uppdaterad 30.11.2016 15:19.
Personfoto
Bildtext Chefredaktör Atte Jääskeläinen vid Yle.
Bild: Yle Bildtjänst

Chefredaktören för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsredaktion Atte Jääskeläinen tillbakavisar uppgifter om att påtryckning från statsminister Juha Sipilä (C) fått redaktionen att stoppa artiklar om Sipiläs kopplingar till bolaget Terrafame. Tidningen Suomen Kuvalehti rapporterar om att så har skett.

Tidningen Suomen Kuvalehti beskriver ett skeende på Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsredaktion på måndagsmorgonen där redaktionsledningen uppges ha stoppat två planerade artiklar om statsminister Sipiläs roll i fråga om det statliga gruvbolaget Terrafame. Några dagar tidigare hade Yle publicerat en artikel om att släktingar till Sipilä äger företaget Katera Steel som har fått en betydande beställning av Terrafame.

Nyligen har regeringen beslutat om tilläggspengar till Terrafame, vilket gör att bolaget kan fortsätta sin verksamhet.

Artikeln publicerades av Yle Uutiset och i en svenskspråkig version av Yle Nyheter.

Av Suomen Kuvalehtis artikel framgår att statsminister Sipilä reagerade på Yles nyhet genom att kontakta både chefredaktör Jääskeläinen och en reporter vid Yle per e-post upprepade gånger under kvällen och natten efter publiceringen. Sipilä framhöll att han anser sig bli oskäligt beskylld för jäv.

Sipilä: Noll förtroende för Yle

I korrespondensen ska statsminister Sipilä ha meddelat att hans förtroende för Yle är lika med noll.

Enligt Suomen Kuvalehti är det kontakterna från statsministerns sida som har fått Yles nyhetsledning att backa planerna på artiklar som skulle ha vidareutvecklat diskussionen kring Sipiläs roll.

Yles Jääskeläinen: Det var vårt eget beslut

Chefredaktören för Yles finskspråkiga redaktion Atte Jääskeläinen avvisar bestämt uppgiften om att påtryckning från statsministern skulle ha påverkat redaktionens beslut.

Jääskeläinen skriver i ett utlåtande att Yle inte har låtit sig tystas av statsministern. Han bekräftar att Sipilä e-postat honom flera gånger med kritik mot nyheten i fråga, men konstaterar att frågan trots det hörde till Yles huvudnyheter under flera dagar efter kritiken från statsministern.

- Min linjedragning var att det inte fanns skäl att gå vidare med saken på måndagen, utan att vi väntar på justitieombudsmannens beslut. Det här beslutet fattade vi själva på journalistiska grunder skriver Jääskeläinen.

Chefredaktör Jääskeläinen bekräftar i sitt utlåtande att statsminister Juha Sipilä meddelade att hans förtroende för Yle är lika med noll.

Yles vd: "Jag litar på Jääskeläinen"

Yles vd Lauri Kivinen säger att Yles ledningssystem är sådant att chefredaktören ansvarar för den journalistiska linjen.

"Jag har fullt förtroende för nyhets- och aktualitetsverksamhetens chefredaktör Atte Jääskeläinens arbete och omdöme i nyhetsrapporteringen om statsministerns eventuella jäv", skriver Lauri Kivinen i ett ställningstagande.

Han konstaterar också att Yles journalistik är av stor betydelse i samhället och att finländarna litar på Yle och dess journalistiska linje.

Fotnot: Journalistiska beslut beträffande Svenska Yle fattas av den svenskspråkiga enhetens ansvariga utgivare Marit af Björkesten.

Artikeln uppdaterad 30.11.2016 kl. 11.28 med Lauri Kivinens ställningstagande.

Anu Koivunen, medieforskare, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet

Medieforskare: Statsministern visar bristande omdöme

Har statsministern rätt att bli sårad av kritiska frågor?

Diskussion om artikeln