Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny lag ger Raseborg mer makt över byggandet

Från 2016
Sommarstugsbygge
Bildtext Staten ska inte längre få besvära sig över byggplaner som kommunen redan har godkänt.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Kommunerna ska i snabbare takt kunna fatta beslut om hur och var i kommunen det ska få byggas. Det här ska den nya markanvändnings- och bygglagen se till.

Behandlingsrocessen blir smidigare bland annat eftersom kommunen kan göra en detaljplanering stegvis, förklarar Simon Store, stadsplaneringsarkitekt i Raseborg.

- Om det är något som är tokigt i en detaljplan behöver vi inte öppna hela planen utan vi kan fixa de problem som finns utan att öppna alltihopa.

Såhär färggrant ser detaljplansutkastet för Billnäs ut.
Bildtext Detaljplaneringen ska kunna ske i etapper.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Dessutom ser den nya lagen till att kommunen kan ta planbeslut på lägre nivå vilket betyder att man oftare än tidigare kan godkänna en plan i en nämnd eller i stadsstyrelsen, berättar Store.

Den nya markanvändnings- och bygglagen blir verklighet om regeringens lagförslag godkäns av riksdagen.

Kommunen får mer makt

Behandlingstiden i byggärenden blir också snabbare tack vare att Närings-, trafik- och miljöcentralens roll förändras.

NTM-centralen ska ha en mer konsultativ roll. Till skillnad från i dag ska den statliga myndigheten bara ha befogenhet att övervaka byggplaner som kan ha betydande konsekvenser på riks- eller landskapsnivå.

På samma gång begränsas också NTM-centralens besvärsrätt.

- Det här kommer att spela en stor roll i Raseborg och andra stora kommuner med glesbygd och stor skärgård och en plansituation som är mycket beroende av hur landskapsplanen är formad.

Simon Store.
Bildtext Stadsplaneringsarkitekt Simon Store
Bild: Yle/Minna Almark

Den här förändringen betyder ändå inte att det blir lättare eller svårare att till exempel bli beviljad ett tillstånd, påpekar Store.

- Grundförutsättningarna för vad som kan beviljas och inte kan beviljas hålls oförändrade. Förändringen handlar om att NTM-centralen inte längre har befogenheter att övervaka och besvära sig.

Rätt att bygga tätare i skärgårdsby

Ett undantag är att förutsättningarna för hur man får bygga på strandområden i skärgårdsbyar förändras.

- Nu gynnas skärgårdsbyarna enligt lagen så man kan bygga tätare där det redan finns en etablerad gammal by.

Har kommuner som Raseborg då kompetens att utan oberoende övervakning fatta de här besluten?

- Raseborg har en stor organisation som klarar av miljöövervakning, byggnadstillsyn och planläggningsfunktion. Väldigt små kommuner kan ha utmaningar men de utmaningarna har de haft hittills också, säger Store.

Diskussion om artikeln