Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

För dyrt att bevara tvålfabriken

Från 2016
Uppdaterad 01.12.2016 10:05.
Jimmy Pulli utanför tvålfabriken i Vasa.
Bildtext Jimmy Pulli utanför tvålfabriken i Vasa
Bild: Yle/Filip Stén

Fabriksbyggnaden vid Vasa tvål på Brändö i Vasa kan rivas - det beslöt stadsstyrelsens planeringssektion i Vasa vid sitt möte i tisdags.

Därmed kan planen för Brändös nordvästra spets ta ett steg framåt, förutom Vasa tvål gäller planen också granntomten med Rahkolas gamla industrifastigheter.

Vasa tvål flyttade bort det lilla som fanns kvar av tvåltillverkningen från Brändö redan på 80-talet. Därefter har andra aktörer tagit byggnaden i besittning, bland andra länskonstnär Jimmy Pulli som delar ateljé med Marcus Lerviks i byggnaden.

- Det här är väldigt bra och ändamålsenliga arbetsutrymmen, säger Jimmy Pulli.

Även om planeringssektionen inte har det allra sista ordet i den här frågan så räknar Jimmy Pulli med att bli tvungen att söka ny ateljé småningom.

- Ska jag säga som det är så är jag väldigt besviken över det här beslutet, säger Pulli.

Länskonstnär jimmy Pulli i sin ateljé i tvålfabriken i Vasa.
Bildtext Jimmy Pulli i ateljén
Bild: Yle/Filip Stén

Han säger att han förstår att man inte kan stå i vägen för utvecklingen.

- Men utvecklingen går åt fel håll om man inte kan behålla en del av historien, säger Pulli.

Han säger att det finns flera exempel på byggnader som har varit i mycket sämre skick än tvålfabriken som har kunnat renoveras för bostadsbruk.

- Argumentet att den här byggnaden är i så dåligt skick ser jag som ett svepskäl, säger Jimmy Pulli.

För dyrt att renovera för bostadsbruk

Stadsstyrelsens planeringssektion baserade en stor del av sitt beslut på en konditionsgranskning av byggnaden. Den publicerades inte på nätet tillsammans med de övriga möteshandlingarna.

- Utredningen är en helhetsbedömning, säger Päivi Korkealaakso, planeringschef vid Vasa stad.

- Det handlar rätt långt om vad man för rimlig kostnad kan göra med byggnaden. kraven är hårda när det handlar om att omvandla industrifastigheter till bostäder och bedömningen är att det inte är kostnadseffektivt, säger Päivi Korkealaakso.

Fabriksbyggnad utan skydd

Men i klartext handlar det också om att tvålfabriken aldrig fått någon skyddsstämpel.

Det har däremot två träbyggnader på området - den gamla, delvis utbrunna kontorsbyggnaden invid Levonsgatan och ett hus på strandsidan av fabriken som kallas lotsstugan. De här byggnaderna ska sparas.

Lotsstugan bakom tvålfabriken i Vasa.
Bildtext Lotsstugan
Bild: Yle/Filip Stén

- Det är ju bra att man sparar nånting, men här känns det nog som att man sparar av fel anledning, säger Jimmy Pulli.

- De byggnaderna sparas för att de måste sparas, medan fabriksbyggnaden som inte har museiskydd rivs trots att den är i bättre skick.

Både kontorsbyggnaden och lotsstugan har stått kalla i åratal och är svårt förfallna. Fabriksbyggnaden däremot är uppvärmd och det råder aktivitet i nästan hela huset.

Total förändring av området

Planen som planeringssektionen godkände innebär ett tiotal höghusbyggnader på tvålfabrikens och granntomten Rahkolas tomter.

Hur väl de gamla, i det här sammanhanget väldigt små trähusbyggnaderna ska passa in återstår att se.

Lotsstugan torde dessutom vara obekant för de flesta, eftersom den finns inne på tvålfabrikens tomt, bakom själva fabriken.

Rahkola-tomten på Brändö i Vasa.
Bildtext Rahkola
Bild: Yle/Filip Stén

Jimmy Pulli frågar sig vilket band vasaborna ska ha till det nya tvål-området.

- Byggnader av kulturhistoriskt värde, industrifastigheter, som skapar stadens identitet - tas över av kreativa aktörer, föreningar, och som sedan måste flytta ut för att utvecklingen går framåt.

- Då området ändras till bostadsområde bevaras de gamla industrifastigheterna och byggs om till bostäder. Då bevaras den historiska kopplingen, för att det är det som ger området sitt värde och sin identitet, säger Jimmy Pulli.

Men på Brändö ska tvålfabriken alltså inte bevara.

- Förändras det här området så mycket att det inte längre är attraktivt för de som kan tänka sig att bo här, frågar sig Jimmy Pulli.