Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tillgång på vård avgör företagsetableringar

Från 2016
Uppdaterad 01.12.2016 13:07.
Kristinestads medborgarforum diksuterade vården.
Bildtext Kristinestads medborgarforum diksuterade vården.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

När nya företag överväger att etablera sig i Kristinestad frågar de om här finns vård, sade Börje Norrgård på medborgarforums diskussionstillfälle om den framtida vården i Kristinestad på onsdag kväll.

- Senast i dag diskuterade jag en möjlig etablering från Åbo till Kristinestad. Frågan löd: "Har ni sjukvården kvar?" Vi kommer att behöva svara på det här i januari om vi ska få en etablering från Åbo hit, sade Börje Norrgård, viceordförande för södra Österbottens företagarförening.

Kristinestads medborgarforum diskuterade på onsdag framtidens vård på sjukhusbacken med tanke på röntgen, laboratorium och dialys.

Laboratorium och röntgen är hörnstenarna för sjukhuset och avgörande för den framtida verksamheten, enligt vård och omsorgsdirektör Christian Lindedahl.

- Har vi inte de här så kollapsar det mer eller mindre. Jag har gjort otaliga utlåtanden och i alla har jag betonat laboratorium, röntgen och dialys och att vi har dem i Kristinstad och att vi även i framtiden ska ha dem.

Christian Lindedahl, Peter Riddar och Hans Frantz
Bildtext Christian Lindedahl, Peter Riddar och Hans Frantz.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Framtiden svår att sia om

I dag upprätthålls röntgen, laboratorium och dialysen i Kristinestad av Vasa sjukvårdsdistrikt. Inget pekar direkt på verksamheten skulle vara på väg att försvinna.

Samtidigt är framtiden rätt svårgreppbar vad gäller tillgången på vård i och med hälsovårdsreformen.

Också politiker var inbjudna att ge sin syn på saken.

Karl-Henrik Nikula i SDP jämförde med Tove Janssons berättelse om trollen som fick i uppgift att göra julförberedelser, men problemet var att de inte visste vad jul innebar.

Ungefär så är det med reformen, jämförde Nikula. Man vet inte riktigt vad man förbereder.

Röntgen bör finnas i Kristinestad

Henrik Antfolk, Päivi Isuls och Karl-Henrik Nikula
Bildtext Henrik Antfolk, Päivi Isuls och Karl-Henrik Nikula.

Sjukvårdsdistriktets styrelseordförande Hans Franz medverkade vid mötet, liksom också Kristinestads vård- och omsorgsdirektör Christian Lindedahl och Peter Riddar, ledande läkare för kustösterbottens vårdsamarbete K5.

Peter Riddar kommer att arbeta för att laboratorium, röntgen och dialys ska finnas kvar i regionen som utgörs av Kristinestad, Närpes och Kaskö.

- Ett område där närmaste röntgen skulle finnas i Vasa ser jag nog som ett absolut misslyckande. Men ett område där vi skulle ha två fristående röntgen- och laboratorieenheter också 2019 skulle jag se som starkt överraskande.

Henrik Antfolk medverkade från SFP och Päivi Isuls från Kristdemokraterna och Karl-Henrik Nikula från SDP.

Isuls sade bland annat att den service som finns inom hälsovården i Kristinestad i dag är bra.

Antfolk poängterade vikten av att ha representanter i sjukvårdsdistriktets organ även i framtiden.

Karl-Henrik Niukula frågade efter vad man på det lokala planet kunde göra.

Som ett resultat av gårdagens diskussioner gav Medborgarforum de politiska partierna i Kristinestad i uppdrag att formulera en gemensam strategi när det gäller att bevara röntgen, laboratorium och dialys vid hälsocentralen i Kristinestad.

Diskussion om artikeln