Hoppa till huvudinnehåll

Vega

Columbus okända synd: Trafficking

Från 2016
Uppdaterad 02.12.2016 13:47.
Kristoffer Kolumbus upptäcker Amerika 1492.
Bildtext Kristoffer Kolumbus upptäcker Amerika 1492.
Bild: Yle/Public domain

Christoffer Columbus har i mångas minnen levt kvar som en slags "boyscout", en ädel utforskare och äventyrare. Men gräver vi djupare så hittar vi mörka hemligheter. Han kan faktiskt benämnas världens första människohandlare med unga flickor.

Columbus föddes år 1451 i Republiken Genua i nuvarande Italien. Han fick ekonomiskt stöd från det spanska kungaparet Ferdinand och Isabella för en upptäcktsresa med målet att finna sjövägen västerut till Indien.

Det var bland annat guld och kryddor som lockade. Och det fanns det i övermått där och i Kina. Alternativen på den tiden var den långa landvägen, den så kallade sidenvägen genom mellanöstern och Asien. Eller att runda den farliga passagen vid Afrikas sydspets. Att korsa Atlanten trodde de belästa då att var en genväg.

Men många var ännu en aning osäkra på om inte jorden ändå var platt. Och då kunde det ju gå litet snett ifall man seglade långt bort. Över kanten, liksom.

En vild idé tar form

Karl-David Långbacka visar Columbus första resa
Bildtext Lektor Långbacka visar Columbus första resa 1492
Bild: Yle/Peter Fahllund

Columbus idè om en sjöväg västerut till Indien gick tillbaka till Aristoteles funderingar och andra mera moderna lärda, som till exempel Pierre d'Ailly. Han hade läst Marco Polos böcker och det är också möjligt att han hade hört talas om vikingarnas färder till Nordamerika. Det sägs att han också hade legenden om den irländska munken Brendan i hågen när han finslipade planerna.

Jorden borde vara rund

Dethär med att jorden var rund var redan ganska känt och accepterat bland sjöfarare. Men exakt hur lång sträcka som skulle överbryggas för att nå Indien var inte alls bekant. Men vissa tecken hade observerats för att det existerade en stor landmassa väster om Europa, bl.a hade trädgrenar flutit iland vid Azorerna.

Finansieringen ordnas

Efter många turer och om och men fick Columbus äntligen finansiering av spanska kungaparet Ferdinand och Isabella. De hade vissa problem med att godkänna några av hans hårda fordringar för sig själv. Bland annat ville han få den ärftliga titeln amiral av Oceanen och vicekung av de områden som upptäcktes av honom.

Han skulle också ha en tiondel av de förväntade fynden av värdefulla metaller. Men han fick sin vilja igenom och planerna blev verklighet den sjuttonde april 1492.

Columbus första resa år 1492

Karl-David Långbacka och huset där Columbus bodde på kanarieöarna
Bildtext Columbus kvarter vid uppehållet på Kanarieöarna
Bild: Yle/Peter Fahllund

Första resan varade från tredje augusti 1492 till femtonde mars 1493. Han kastade loss från Palos de Frontera vid Huelva med karacken Santa Maria och karavellerna Ninja och Pinta. Flottiljen tvingades till ett månadslångt uppehåll på Kanarieöarna då Pinta hade drabbats av mastbrott. Sedan seglade de västerut fem veckor i sträck.

Flera gånger var det fara och färde. Matroserna var nära att göra uppror på grund av missnöje och rädsla för att jorden ändå kanske skulle vara platt. Om så vore så var det ju i något skede "goodbye". På det sättet lätt att förstå sjömännen som bestod av outbildade småbrottslingar, legoknektar och annat litet löst folk.

Men Columbus lyckades lugna ner situationen, och småningom dök också tecken på att de närmade sig land dyka upp. Bland annat fåglar och landväxter som drev i vattnet siktades.

Columbus "upptäcker" Nya världen

Den tolfte oktober år 1492 nådde så de tre skeppen slutligen Nya världen. Det var egentligen utkiken som ropade "land ohoj", men ett elakt rykte förtäljde att Columbus då skulle ha sagt att han redan under natten hade lutat sig över relingen och sett land. På det sättet roffade han åt sig belöningen som skulle gå till den som först siktade det nya landet.

Och den var inte ringa, utan uppgick till en hel årslön för en vanlig sjöman. Ett bevis på Columbus girighet.

Nå, Columbus med följe gick i land på ön Guanahani i Bahamas. Han gav ön namnet San Salvador (helig frälsare på spanska). Det är omstritt om dethär är samma ö som den ö som fick samma namn år1926.

I samma veva upptäckte han också Kuba och Hispaniola som är den näst största ön i Antillerna. Santa Maria strandade på juldagen och besättningen togs emot av kung Guacangari. Av det som återstod av Santa Maria lät Columbus bygga den första spanska fästningen i Nya världen, som han kallade La Navidad, spanska för julen. La isla Espaniola blev den första kolonin och Columbus dess första guvernör och vicekung.

Columbus möter ursprungsbefolkningen på de karibiska öarna
Bildtext Columbus möte med ursprungsbefolkningen på de karibiska öarna
Bild: Yle/Peter Fahllund

Fredliga möten med ursprungsbefolkningen i början

De första mötena med ursprungsbefolkningen arawakerna förlöpte fredligt. Han beskrev dem i sin loggbok som "oskyldiga" och "givmilda", men han betraktade dem samtidigt alltid som framtida undersåtar och slavar.

Den sextonde januari år 1493 gav sig Columbus med sina båda återstående skepp ut på den långa färden tillbaka till Europa. På grund av Santa Marias skeppsbrott lämnade han kvar en del av sitt manskap som nybyggare i kolonin. Den femtonde mars nådde han Palos och blev därifrån firad med ett triumftåg genom Spanien.

Columbus fick sina privilegier bekräftade och påven Alexander välsignade Spaniens rätt till de upptäckta och också de förväntade framtida områdena väster om längdgrader från hundra spanska mil om Kap Verde.

Tre resor till följde

Så gott som omgående började Columbus, som numera kunde kalla sig amiral, planera för sin andra resa. Den som skulle föra honom till El Dorado, Guldlandet.

Columbus föreslår slaveri och trafficking

Totalt gjorde Columbus fyra resor, alltid med fler skepp och mera sjömän och soldater. Ferdinand och Isabella hade instruerat honom att upprätthålla vänliga och till och med kärleksfulla förbindelser med de infödda. Under andra resan skickade han ändå brev till monarkerna där han föreslog att han skulle förslava några av infödingsfolken, framförallt kariberna, med anledning av deras aggressivitet.

Trots att han fick avslag på sin begäran tog han i februari 1495 1600 arawaker som slavar. 550 av dem skeppades till Spanien. 200 dog under överresan och av de överlevande var hälften sjuka vid ankomsten. De övriga som hölls som slavar i Nya världen utnyttjades sexuellt, enligt Columbus dagbok. Också minderåriga flickor blev föremål för denna form av tidig trafficking.

Hej kungen, kanske vi borde ha slavar ändå?

Columbus orsakade död och pina senare
Bildtext Död och pina följde senare
Bild: Yle/Peter Fahllund

Att finna guld var den stora målsättningen. För att lyckas bättre införde Columbus ett system för invånarna på Haiti där alla över fjorton års ålder måste hitta en viss kvot guld. Detta skulle visas med ett märke som hängdes runt halsen. De som inte fixade kvoten fick sina händer avhuggna. Trots de extrema metoderna hittades inte mycket guld.

Då föreslog Columbus i sina brev till kungaparet att de borde ägna sig åt slaveri som ett sätt att tjäna på de nya kolonierna. Till Ferdinands och Isabellas heder får det väl sägas att de aldrig accepterade Columbus förslag.

Nu går det utför för Columbus

Under sin tredje resa var han tvungen att hantera upproriska nybyggare och indianer. Han lät hänga en del av sitt manskap som inte lydde honom. När Ferdinand och Isabella nåddes av klagomål mot Columbus vanstyre skickade de den kunglige administratören Gianna Vinuti till kolonin. Han grep Columbus och skickade hem honom i bojor över Atlanten.

Han återfick nog senare sin frihet, men den prestige han åtnjutit kom aldrig mer tillbaka. Han förlorade också sitt guvernörskap, och sin fina titel Amiral av Oceanen.

hav och himmel mitt på Atlanten.
Bildtext stiltje över Atlanten
Bild: All Over Press.

Columbus senare liv

När fan blir gammal blir han religiös, lyder ett ordspråk. Det stämmer bra in på Columbus som hävdade att hans främsta orsak till sina utforskningar var omvändelse av icketroende. Hursomhelst, han blev alltmer gudfruktig under sina senare år. Han sade sig höra gudomliga röster. Han förespråkade ett nytt korståg för att erövra Jerusalem.

Han bar ofta en franciskansk munkkåpa och beskrev sina färder till Nya världen som en del av Guds plan som skulle leda till yttersta domen och världens slut.

Columbus begärde också den spanska kronan på 10 procent av alla intäkter som gjordes i de nya länderna, i enlighet med vad som var överenskommet tidigare. Men eftersom han hade befriats från sina plikter som guvernör blev det inget av detta. Columbus dog år 1506 i Valladolid som en ändå relativt rik man.

Det kunde han tacka det guld som han och hans män samlat ihop på Hispaniola för. Det sägs att han förtfarande var övertygad om att hans resor hade varit längs Asiens östkust.

Historiens vingslag: Historiens vingslag, Columbus, del 1

11:37

Historiens vingslag: Historiens vingslag, Columbus, del 2

12:16

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln