Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå företagare riktar frän kritik mot stadsplaneringen

Från 2016
Gata Borgå centrum
Bildtext Borgå centrum utarmas ytterligare om staden bygger för mycket på västra åstranden, anser Borgå företagare.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Varken västra åstranden eller stadskärnan i Borgå utvecklas som den borde, anser föreningen Borgå företagare. Stadsplaneringschef Eero Löytönen säger att han och staden gjort sitt bästa för att få liv i centrum.

Företagarna motsätter sig förslaget till detaljplan på området väster om ån: Enligt ett ställningstagande är den kommersiellt överdimensionerad och till sitt innehåll direkt felaktig.

Enligt föreningen behöver åstranden en betydligt lättare fastighetsmassa och en plan som bevarar strandmiljön, stöder naturturism, båtliv och fritid. Den skulle tjäna Konstfabriken och områdets företagare.

Borgå stad är oförmögen att målmedvetet och flexibelt utveckla centrum och staden som helhet.

― Borgå företagare

Borgå företagare klagar också på stadens oförmåga att agera målmedvetet och flexibelt när det kommer till utveckling av centrum och hela staden.

En stor mataffär på västra åstranden skulle ytterligare försnabba den pågående utarmningen av stadskärnan.

Borgå saknar helt målsättningar för utvecklingen av centrum, anser företagarföreningen.

Stadsplaneringschefen: Borgå har stött centrum

Stadsplaneringschef Eero Löytönen vid Borgå stad är inte helt överraskad över kritiken. Han anser ändå att staden inte kan stanna vid så småskalig utveckling av västra åstranden som företagarna önskar.

- När det kommer till kritik mot utvecklingen av centrum påstår jag att jag har gjort mitt allra bästa för att göra det möjligt för något att hända i centrumkvarteren.

Borgå stad har stött flera planändringar i centrum, till exempel Varuboden-Oslas numera bordlagda planer på att utvidga till den så kallade Elantotomten.

Enligt Eero Löytönen är det typiskt att företagare vaknar upp till situationen först då en större förändring planeras någonstans.

- Nu när det är fara att något händer på västra åstranden har man vaknat till att det måste hända något också i centrum.

Jag påstår att jag har gjort allt mitt bästa för att det ska hända något i de centrala kvarteren.

― Stadsplaneringschef Eero Löytönen

Företagarna borde aktivera sig

Den största utmaningen med utvecklingen av kärncentrum är att den enda tomten som Borgå stad äger är kvarteret där stadshuset står. Fastigheterna ägs av många mindre aktörer.

- Jag är mycket glad över att till exempel Nimbuskvarteret har kommit i fokus och man planerar åtminstone mindre förändringar där.

Borgå stad har försökt vara den samlande enheten för utvecklingen, men om ägarna inte är med på noterna är det inte mycket staden kan göra.

Genom trafikarrangemang har staden försökt göra centrum mer attraktivt för fotgängare.

- Men allt vad vi har gjort har väckt motstånd för att biltrafiken kommer att störas. Men omgivningen måste vara attraktiv och därför ska det finnas plats också för lättrafik.

eero löytönen
Bildtext Stadsplaneringschef Eero Löytönen avvisar den skarpa kritiken.
Bild: YLE/ Rebecca Olin

Västra åstranden en del av centrum

Borgå företagare anser att dimensioneringen av en mataffär på västra åstranden är för stor.

Löytönen påpekar att samma företagare inte motsatte sig tre eller fyra gånger större mataffärer i Kungsporten då frågan var aktuell.

- Läget i Kungsporten hade varit mycket värre för centrum. Flera typiska finska städer som har gått igenom processen att flytta mataffärer och aktiviteter utanför centrum försöker nu genom olika projekt göra centrum mer attraktivt och det kostar väldigt mycket.

Till skillnad från Kungsporten är västra åstranden de facto en del av Borgå centrum, påpekar Löytönen.

- Jag hoppas att utvecklingen av västra åstranden förenar de båda sidorna av ån.