Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya folktingssekreteraren jobbar gärna med utbildningsfrågor

Från 2016
Camilla Grundström sitter i en soffa.
Bildtext Ekenäsbon Camilla Grundström är ny biträdande folktingssekreterare.
Bild: Yle/Bubi Asplund

Camilla Grundström från Ekenäs börjar i dag (1.12) som biträdande folktingssekreterare. Hon ser fram emot sitt nya jobb där hon bland annat ska ansvara för utbildningsutskottet och organiseringen av folktingsvalet.

Camilla Grundström är förväntansfull för sitt nya jobb på Folktinget.

- Jag tycker det ska bli jättespännande och det verkar spännande. Det är angelägna frågor jag får arbeta med så jag ser fram emot mitt nya jobb.

Nya utmaningar är förstås också lite skrämmande, men det ska det vara också för då är man mera taggad, säger hon.

- Jag fortsätter gärna jobba med frågor som berör utbildning.

Grundström har senast jobbat som utbildningsledare för enheten Handel och service vid Utbildning Axxell i Karis.

- Det här jobbet lämpar sig riktigt bra för mig eftersom dessa frågor är bekanta.

Folktinget är en viktig aktör

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för svenska språkets ställning i Finland. På Folktingets webbplats sägs det också att Folktinget verkar för en levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat.

Camilla Grundström säger att Folktingets styrka ligger i att det är en tvärpolitisk organisation. Det betyder att alla politiska partier som har svensk verksamhet också är representerade där.

- Enligt mig fungerar samarbetet bra över partigränserna i Folktinget. Oberoende av politisk tillhörighet så har man ett gemensamt mål att arbeta mot.

Hon säger att Folktinget just nu har en väldigt viktig roll i Finland.

- Ser man hur de politiska vindarna blåser i samhället och hur det politiska klimatet ser ut så kan vi säga att det finns mycket arbete för Folktinget.

Nu har vi många reformer som drabbar den svenskspråkiga befolkningen, säger Camilla Grundström.

Hon är speciellt oroad över utbildningsreformen som är ett av hennes ansvarsområden i hennes nya arbete.

- Finansieringen av yrkesutbildningen går lite i otakt med reformen. Det man kanske kan vara lite orolig för är hur bredden av utbildningsutbudet ser ut i Svenskfinland.

Tvekar på sin kandidatur i kommunalvalet

Camilla Grundström bor i Langansböle i Raseborg och kommer att pendla till sitt nya jobb i Helsingfors. Hon ser fram emot att få egen tid i tåget.

- Jag tror jag aldrig tidigare haft två timmar egen tid per dag för mig själv i tåget, så det känns bra.

Huruvida hennes politiska karriär som socialdemokratisk fullmäktigeledamot i hemkommunen kommer att få en fortsättning står ännu skrivet i stjärnorna.

- Jag har blivit tillfrågad, men jag har inte ännu beslutat hur jag ska göra. Därför väljer jag att komma med det beskedet lite senare.

Den här mandatperioden har jag haft en lägre profil i lokalpolitiken, säger hon.

- Det var min önskan att få ha det så. Det har varit en skön period då jag fått ha en mera tillbakadragen roll och att inte behöva vara med över allt.

Tvekan inför en kommunalvalskandidatur beror inte på hennes nya jobb.

- Det här är en personlig grej som jag måste bearbeta först. Så mycket kan jag ju ändå säga att har man en gång börjat med det här samhällsengagemanget så är det svårt att sluta.

Diskussion om artikeln