Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flera partier i Finland och Sverige öppnar för allians mellan länderna

Från 2016
Försvarsmakten i Sverige rustar upp på Gotland.
Bildtext Finland och Sverige övar tillsammans, men inga ömsesidiga försvarsgarantier har getts.
Bild: Ingemo Lindroos

Yle Nyheters kartläggning visar att flera partier i Finland och Sverige är öppna för en försvarsallians mellan de två länderna. Men kritiker påpekar att konsekvenserna av ömsesidiga försvarsgarantier kan bli större än vi nu kan föreställa oss.

Försvarssamarbetet med Finland fördjupas hela tiden och alla riksdagspartier i Finland och Sverige är måna om att berömma samarbetet. Men då det kommer till frågan om en försvarsallians, som skulle innebära ömsesidiga försvarsgarantier, är åsikterna delade.

Vi frågade alla riksdagspartier både i Sverige och i Finland om deras inställning till en framtida försvarsallians länderna emellan.

I Finland stöder De gröna och Samlingspartiet en försvarsallians, medan de svenska partier som stöder en allians är Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Alltjämt är en majoritet av riksdagspartierna alltså emot en försvarsallians mellan Finland och Sverige, åtminstone i nuläget.

Alliansfriheten väger tungt i Finland

I Finland säger Centern, Sannfinländarna, Kristdemokraterna, Vänsterförbundet och Socialdemokraterna nej till en försvarsunion med Sverige. Åtminstone i nuläget.

Alliansfriheten nämns som ett viktigt argument. Enligt Sannfinländarna har den militära alliansfriheten tjänat Finland så väl att det skulle krävas mycket vägande skäl för att byta den linjen.

- Vi ställer oss positiva till att göra gemensam säkerhetspolitik med Sverige. Men en allians skulle kräva en grundligare diskussion och att man ingick statsfördrag. Hörnstenen i vår utrikes- och säkerhetspolitik har varit alliansfriheten, säger Sannfinländarnas Tiina Elovaara, medlem i riksdagens utrikesutskott.

- Någon allians är inte aktuell i den här situationen, det räcker med samarbete. Samarbetet får gärna utvecklas när det gäller inköp av materiel, övningar och så vidare. Vi ser inte mer fördelar i en allians i dagens läge än vad man kan uppnå med ett utökat samarbete, säger Kristdemokraternas gruppordförande Peter Östman.

Svenska och finska soldater över i Rovajärvi i Lappland i november 2016
Bildtext Finländsk och svensk militär samövade i Rovajärvi i Lappland i november.
Bild: YLE

Centerns Matti Vanhanen, ordförande i utrikesutskottet, säger att partiet i diskussioner kommit fram till att ett statsfördrag inte är realistiskt. Vanhanen menar att det faller på att en union skulle kräva också en gemensam utrikespolitik.

- Försvaret behövs oftast när man klantat sig i utrikespolitiken. För att en försvarsallians skall fungera borde utrikespolitiken ingå och då blir det frågan om ett statsförbund. Det är på inget sätt realistiskt, säger Vanhanen.

Socialdemokraterna ser inte heller att ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Finland skulle förutsätta en försvarsallians. Att lämna alliansfriheten bakom är inte aktuellt. Däremot säger Erkki Tuomioja, partiets utskottsansvariga i utrikesutskottet att framtiden kan se annorlunda ut.

- Vi vet att det inte finns intresse i Sverige i dag för en försvarsallians. Men vi har sagt att vi inte vill utesluta att det kan bli aktuellt i framtiden. Om fem, tio eller tjugo år, säger Tuomioja.

”Så länge Sverige inte vill är det onödigt att diskutera”

Vänsterförbundet vill understryka att Finland är ett militärt alliansfritt land. Vänsterförbundet understöder ett militärt samarbete med Sverige som en stabiliserande faktor i Östersjöregionen. Gemensamma anskaffningar får också tummen upp, då det kan minska på militäranslagen.

Men Paavo Arhinmäki, Vänsterförbundets utskottsansvariga i utrikesutskottet, menar att det är fåfängt att drömma om en militärallians med Sverige.

- Diskussionen i Finland om en militärallians med Sverige är absurd och onödig, med tanke på att ingen i Sverige vill ha en sådan. För att bilda en allians behövs två parter, säger Paavo Arhinmäki.

Sannfinländarnas Tiina Elovaara tror inte heller att det är sannolikt att få med Sverige.

- Sverige har ett annat förhållande till USA än vi och jag tvivlar på att de längtar efter att ingå en försvarsallians främst på grund av vår långa gräns med Ryssland, säger Elovaara.

SFP siktar hellre på Nato

Svenska folkpartiets utskottsansvariga i utrikesutskottet, Stefan Wallin svävar på målet på frågan om en allians med Sverige. Han undrar kryptiskt vilken fråga man tänker sig en allians med Sverige är tänkt att vara det rätta svaret på.

SFP vill att Finland är medlem av Nato år 2025. Wallin ser inte fördelen med att ta omvägen via en allians med Sverige.

- Vi ser det inte som mödan värt. Sverige och Finland är så pass goda vänner att vi kan komma överens om mycket praktiskt och långtgående försvarssamarbete till exempel via materialanskaffningar, inom krishanteringsoperationer, inom utbildning och övningar utan att behöva ta steget in i en kanske tillfällig allians, säger Stefan Wallin.

Två vill fördjupa vänskapen

I Finland är Samlingspartiet och De gröna däremot redo att ta steget fullt ut i en militärallians med Sverige.

De gröna tar tydligt ställning i sin färska försvarspolitiska linjedragning. Där står att ”De gröna stöder ett försvarssamarbetsavtal mellan Sverige och Finland som innefattar försvarsgarantier”.

- Det betyder i klarspråk en militärallians och vi är beredda att gå så långt. För tillfället är vi det parti som klarast tar ställning för detta i den politiska diskussionen i Finland, säger Krista Mikkonen, De grönas utskottsansvariga i utrikesutskottet.

Att riva hindren i lagstiftningen för att assistera varandra i kristid är ett viktigt första steg, enligt Krista Mikkonen. Hon menar att när splittringen inom EU blir allt tydligare blir samarbetet inom närområdet av största vikt.

- Det är en bra fråga vilket värde alliansfriheten längre har. Vi har ju förankrat oss i västerländska värderingarna genom EU. På så sätt har vi inte varit neutrala på väldigt länge, säger Mikkonen.

Sveriges och Finlands försvarsministrar träffas under en militär samövning i Rovajärvi i Lapplans i november 2016
Bildtext Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Jussi Niinistö träffades så sent som i november på ländernas samövning i Rovajärvi.
Bild: YLE

Samlingspartiet utesluter varken en försvarsallians med Nato eller med Sverige.

- Vi utesluter inte en försvarsunion, men tills vidare är det frågan om att vi vill samarbete så nära som möjligt med Sverige i försvarsfrågor, säger Pertti Salolainen, vice ordförande i utrikesutskottet.

Där håller de gröna inte med.

- Jag ser tvärtom att en union med Sverige kunde minska behovet att diskutera ifall Finland borde vara med i Nato eller inte, säger Krista Mikkonen.

Svenska försvarsministern utesluter inget

I Sverige har Sverigedemokraterna drivit mest aktivt på frågan om en försvarsallians med Finland, genom flera motioner som riksdagsgruppen har lämnat.

- Det skulle höja tröskeleffekten. Det skulle vara mer kostsamt att angripa ett gemensamt försvar, svenskt-finskt, än att angripa ett enskilt land. Det skulle stärka vår försvarsförmåga väldigt mycket och på ett billigt sätt, säger Mikael Jansson som är försvarspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna, som i övrigt är nästan helt isolerade i den svenska politiken, har ändå deltagit i avgörande frågor om försvaret i den svenska riksdagen.

Utomhusbild på en flygel av riksdagshuset, Stockholm. Blå himmel, sol, träd i förgrunden utan blad.
Bildtext I den svenska riksdagen är tre partier för en allians med Finland.
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

De fyra borgerliga partierna är splittrade i frågan om en svensk-finsk försvarsallians. Liberalerna och Kristdemokraterna vill arbeta med en försvarsallians med Finland, trots att de stöder ett svenskt Nato-medlemskap. Centerpartiet och Moderaterna, som också stöder ett Nato-medlemskap, ser inte en försvarsallians med Finland som ett alternativ.

- Om man ska göra saker och ting bortom det fredstida, det vill säga bindande försvarsförpliktelser, då ska man inse att det är allvarligt - det är viktigt och det är på riktigt. Då måste man vara medveten om konsekvenserna, säger Hans Wallmark, som är försvarspolitisk talesperson för Moderaterna.

- Det innebär för finskt vidkommande, att man skulle få en helt annan sjögräns, och för svensk vidkommande att man skulle få en helt annan landgräns, med Ryska federationen, på 1346 kilometer.

Regeringspartierna Miljöpartiet och Socialdemokraterna talar inte heller för en försvarsallians med Finland, men försvarsminister Peter Hultqvist vill inte stänga dörren, i sitt uttalande för Yle Nyheter:

- Finland är vår viktigaste partner och kommer så att förbli. Vi fördjupar nu samarbetet inom samtliga stridskrafter, vi har ett nära politiskt samarbete och vi har påbörjat en planering för möjligheten att kunna agera gemensamt även bortom fredstida förhållanden.

- Viktigast för mig är att vi genomför det vi kommit överens om. Utöver detta har jag ingen anledning att spekulera om framtiden, säger Hultqvist

Lagliga hinder röjs undan

I Sverige har man redan försäkrat sig om att det inte finns lagliga hinder för att bistå Finland i en krissituation. I Finland håller man på och ser över lagstiftningen för att i sin tur kunna bistå Sverige.

Sverigedemokraterna förespråkar en folkomröstning om en försvarsallians mellan Finland och Sverige.

- Det finns ingen opinionsmätning vad jag vet, men vi känner att både i partiet och bland folket finns det mycket positiva tankar om en försvarsallians, säger Mikael Jansson.