Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ersättande universitetsutbildning söks till Jakobstad

Från 2016
Uppdaterad 02.12.2016 12:09.
Campus Allegro
Bildtext Campus Allegro.
Bild: YLE/Chanette Härus

Norra svenska Österbotten saknar utbildning på universitetsnivå när barnträdgårdslärarutbildningen flyttar till Vasa. Det är en strategiskt central fråga för Jakobstad att få ersättande utbildning på samma nivå enligt stadsdirektör Kristina Stenman.

Stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad kallar till en workshop den 15 december där utbildningsansordnare, kommuner och näringsliv skall diskutera frågor kring utvecklingen av Campus Allegro efter Åbo Akademis sorti våren 2018.

Stadsdirektör Kristina Stenman
Bildtext Kristina Stenman.
Bild: YLE/Chanette Härus

Stor sak för Jakobstad och hela regionen

Barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad hinner nätt och jämnt fylla 60 år i Jakobstad innan flytten till Vasa är verkställd hösten 2018. Utbildningen blev akademisk 1995 och övertogs då av Åbo akademi. Flytten till Vasa innebär att det inte längre finns akademisk utbildning i Jakobstad.

- Det är en stor sak för Jakobstad och hela regionen att den här utbildningen flyttar till Vasa, säger stadsdirektör Kristina Stenman. Andra studerande har också haft nytta av ÅA:s bibliotek. Forskarseminarier har ordnats och sådan verksamhet som är viktig för alla som vill studera vidare.

Viktigt med nya utvecklingsspår

Diskussioner kommer enligt Stenman att föras med både Åbo Akademi och Chydenius-Institutet i Karleby om nya utvecklingslinjer. Utveckling av samarbetet mellan existerande aktörer i Campus Allegro är också en aktuell fråga. I praktiken Novia och Centria.

- Om man tänker på vårt näringsliv så är det säkert utbildningar som rör sig kring ekonomi och teknik som kunde vara naturliga och viktiga för den här regionen.

- Vi har länge haft ett betydande kluster kring bioteknik och kring livsmedelsindustrin växer det fram allt starkare, på de här områdena behöver man forskning och också utbildning, säger Stenman.

Diskussion om artikeln