Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkät visar: Var tionde finländare tycker att våldtäkt är okej i vissa fall

Från 2016
Uppdaterad 02.12.2016 17:00.
Väinämöinen sträcker ut händerna efter Aino som flyr naken i Akseli Gallen-Kallelas målning.
Bildtext Akseli Gallén-Kallela målade Väinämöinen som jagar Aino 1891
Bild: Yle

Fler än var femte finländare tycker att det inte borde vara straffbart att tafsa på sina kolleger. Finländarna hör ändå till de mest kritiska européerna när det handlar om könsrelaterat våld, visar en omfattande undersökning av attityder gentemot könsrelaterat våld i Europa.

EU-kommissionen Eurobarometer undersökte attityder till könsrelaterat våld genom att låta knappt 30-tusen européer ta ställning till olika påståenden.

En av fem européer säger att sexuella trakasserier mot kvinnor är mycket vanliga i deras hemländer. Hälften säger att det är ganska vanligt och nästan en fjärdedel säger att det är ovanligt.

En av tre kvinnor i Europa har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld sedan de har fyllt 15 år.

Trots att både män och kvinnor faller offer för könsrelaterat våld är majoriteten av offren kvinnor. Enligt barometern har en av tre kvinnor i Europa upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld sedan de har fyllt 15 år.

Ska det vara olagligt att tafsa på kolleger?

Nästan var femte europé tycker att det inte borde vara olagligt att ta på sina kolleger på ett opassande eller ovälkommet sätt. Majoriteten anser ändå att det borde vara illegalt eller uppger att det redan är det.

Var femte finländare tycker att det inte skulle behöva vara olagligt att tafsa på kolleger, även om de anser att gärningen är fel. Två procent ser överhuvudtaget inga moraliska problem med att antasta sina kolleger.

I Finland är sexuellt antastande målsägandebrott och kan leda till böter eller upp till ett halvt års fängelse, enligt strafflagen. Arbetsgivaren är också skyldig att ingripa i sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

En man tycker ner en kvinna mot marken.
Bildtext De flesta som våldtar känner sitt offer.
Bild: All Over Press

Mer sannolikt att kvinnor blir våldtagna av en främling?

Nästan var tredje europé anser att det är mer sannolikt att en kvinna blir våldtagen av en främling än av någon de känner.

Bland finländarna är det ännu vanligare att tro så; hela 38 procent skriver under påståendet. Finland placerar sig här tillsammans med Europas östländer eftersom det främst i de andra nordiska länderna men också i väst i allmänhet verkar vara vanligare att veta hur det ligger till.

De flesta som våldtar är ändå bekanta med sina offer, enligt Brottsofferjouren.

Kvinnor hittar på och överdriver utnyttjande och våldtäkt?

Fler än var femte europé (22 procent) tycker också att kvinnor ofta hittar på eller överdriver påståenden om utnyttjande eller våldtäkt. Det är vanligast att tycka så i länder som Malta, Cypern och Litauen där lite färre än hälften skriver under påståendet.

Motsvarande andel i Sverige är 13 procent och i Finland 17 procent.

Maria Normann som är kriminolog och aktiv inom Kvinnolinjen säger att kvinnor som berättar om våld och våldsberättelser inte blir betrodda delvis på grund av att man inte vill tro att det är sant.

– Det är ingen trevlig sak att höra att så många kvinnor är utsatta för våld och att det så ofta är en bekant gärningsman, säger Normann.

Enligt Normann visar både samtal till Kvinnolinjen och undersökningar också att personer som är utsatta för våld inte vågar berätta om våldet av rädsla för att inte bli betrodda.

– Om man inte vågar berätta, och om man inte vågar söka hjälp, så blir vägen till att återhämta sig mycket längre. Det är upprörande, säger Normann.

En kvinna demonstrerar mot våldtäkt med texten "en kyss är inget kontrakt".
Bildtext "En kyss är inget kontrakt" - kvinnor världen över har demonstrerat mot våldtäkt i så kallade Slut Walk-parader.
Bild: All Over Press

Är våldtäkt okej i vissa fall?

Européer fick också ta ställning till om det är okej att ha sex utan samtycke i nio olika fall. En tiondel av européernas rättsuppfattning går emot Finlands lag.

Drygt var tionde europé (12 procent) tycker att man får ha sex utan samtycke om personen är berusad eller har använt droger.

11 procent av européerna anser att det är okej att ha sex utan samtycke om personen har gått hem med någon.

Nästan lika många (11 procent) anser att det är okej att ha sex utan samtycke om personen har gått hem med någon. Aningen färre (10 procent) anser att det är okej att ha sex utan samtycke om personen klär sig provokativt eller sexigt, om hen inte säger nej eller om hen inte gör fysiskt motstånd.

Var tionde finländare svarade ja

Finländarna hörde till den grupp av länder inom EU som förhöll sig mest kritiskt till sex utan samtycke. Ändå anser var tionde finländare att sex utan samtycke är okej eller till och med rättfärdigat i vissa fall.

Maria Normann anser att undersökningen visar upprörande resultat om attityder.

– Det är oroväckande och groteskt att var tionde finländare skulle acceptera sexuellt våld under vissa omständigheter, säger Normann.

För att förändra attityderna anser Normann att det är viktigt att tala öppet om våld, också med barn och ungdomar.

– Vi måste prata mer om samtycke, om gränser och om självbestämmanderätt. Det finns inga förmildrande omständigheter, utan människans okränkbarhet är total. Det går inte att förhandla om den när det gäller relationer och sexualitet, säger Normann.

Finlands lag accepterar varken rusmedel, hembesök eller klädsel som ursäkt för våldtäkt.

Finlands lag accepterar varken rusmedel, hembesök eller klädsel som ursäkt för våldtäkt.

Tystnad kan inte heller per automatik räknas som samtycke eftersom många personer som blir våldtagna reagerar genom att frysa och bli som paralyserade. Enligt en studie vid Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset i Sverige har 70 procent av de patienter som har utsatts för våldtäkt reagerat så här, rapporterar SVT.

Barn som gömmer sig mot en vägg
Bildtext Psykiskt våld hör till de mest accepterade formerna av våld.
Bild: Yle/Juha-Pekka Inkinen

Få anmäler våld i hemmet till polisen

Studien behandlade också våld i hemmet.

De flesta européer fördömer våld i hemmet och anser att det inte är en privat sak. De flesta talar med släktingar eller vänner om våldsdåd men en överlägsen majoritet låter bli att anmäla den här typen av våld.

I nästan nio fall av tio (88 procent) låter man bli att anmäla våld i hemmet till polisen - bara sju procent tar kontakt med stödservice.

En knytnäve och en flicka i bakgrunden.
Bild: CC

Enligt Eurobarometern är det tydligt att det fortfarande finns hinder som stoppar människor från att rapportera våld i hemmen och söka hjälp.

I nästan nio fall av tio (88 procent) låter man bli att anmäla våld i hemmet till polisen

Finland är ett av de länder där attityderna mot våld i hemmet har skärpts mest sedan den förra undersökningen 2010. Hela 13 procentenheter fler anser att våld mot kvinnor är oacceptabelt och alltid borde vara straffbart. Sammanlagt handlar det om 80 procent av finländarna.

Samtidigt är det förhållandevis många som tycker att våld mot kvinnor ofta provoceras fram av offret; drygt var tionde finländare och nästan var femte europé.