Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Brödkön växer också i Raseborg

Från 2016
människors ben och fötter i butiksfastighet
Bildtext Allt fler i brödkö i Karis.
Bild: Yle/Monica Slotte

Det är inte bara i storstäderna som brödköerna växer. Också på mindre orter är behovet av mathjälp stort.

Kring 100 människor söker sig till matutdelningen i Karis varje måndag. Småbarnsfamiljer och invandrare syns i allt högre grad bland de behövande.

Hungriga också i en småstad

Föreningen Mathjälpen-Ruoka Apu rf har delat ut livsmedel i Karis i två år. Man delar ut de lokala butikernas svinn samt EU-mat.

I dag är verksamheten allt viktigare för ett brett spektrum av ortsbor, förklarar Pekka Murejoki som ansvarar för utdelningen.

Man invid dörröppning
Bildtext Utdelningsansvarige Pekka Murejoki ser till att maten räcker åt alla.
Bild: Yle/Monica Slotte

- Till en början hade vi färre behövande och mestadels personer med alkoholberoende eller motsvarande problem. I dag ser vi hur olika slags människor är i behov av hjälp men inte får det av samhället. Vi brukar säga att det här är ett ställe för marginaliserade.

Ute i god tid

Redan långt innan utdelningen börjar köar människor för korv, bröd, färdigmat och mjölkprodukter. Det är ofta personer med en liten pension eller knapp sjukpension, barnfamiljer, arbetslösa och invandrare.

- Då den inkomstrelaterade ersättningen upphör kommer många hit genast. Det stöd man får efter det är för litet och räcker inte till, förklarar Murejoki som med stigande oro noterat ett allt strängare samhällsklimat och funderar på följderna.

Med en stramare stödpolitik får Mathjälpen också förbereda sig på att kön växer ännu mera. Det kan då bli aktuellt att hitta nya ställen att hämta mat på, så att det finns tillräckligt åt alla.

- Man ser inte längre människan och hennes nöd. Situationen är densamma för de som marginaliseras, oavsett om de bor på en liten ort eller i en storstad.

rågbröd på butikshylla och människa i bakgrunden
Bildtext Man får ta så mycket bröd man behöver.
Bild: Yle/Monica Slotte

Flitig frivilligverksamhet

I fjol har föreningen samlat in mat runt 950 gånger. Det uppskattade värdet av de insamlade produkterna är ungefär 95.000 euro. I år beräknas summan bli ännu större.

Under år 2016 har man i slutet av november samlat in mat 735 gånger, vilket innebär matvaror till ett uppskattat värde av 73.500 euro. Hittills har besöksmedeltalet under år 2016 varit 93,2 personer, men julen torde höja det slutliga medeltalet igen.

Mathjälpen-Ruoka Apu rf är en ideell förening, vars ändamål är att minska på matsvinnet och samtidigt genom mathjälp stöda personer och familjer i ekonomiska svårigheter.

Föreningen drivs helt av privatpersoner och uppfyller sitt ändamål genom att från ortens livsmedelsaffärer dagligen samla in och frysa ner mat som närmar sig sista försäljningsdatum.

Alla får mat

Vid utdelningen prövas inte mottagarens subjektivt upplevda behov.

- Vi har den principen att alla som står där har rätt till mat. På en liten ort blir det lätt en del snack om vem som har rätt till hjälpen eller inte, förklarar Carola Gustafsson.

Efter att ha inspirerats av Matbankens utdelning i Ekenäs var hon en av dem som tog initiativet till motsvarande verksamhet i Karis.

Carola Gustafsson överlevde tsunamin 2004, men miste sin man och ett barn
Bildtext Carola Gustafsson startade Mathjälpen i Karis.
Bild: YLE/ Tiina Grönroos

- Här hade inte församlingen de resurser som behövdes så då beslöt vi att dra igång det själva. Till en början var vi två som hämtade all mat från butikerna sex kvällar i veckan.
Sedan kom flera frivilliga med, också i utdelningen. I dag är det ungefär 20 personer som hjälper till.

Hyran i Henelius butiksfastighet täcks med bidrag från Sparbanksstiftelsen samt lokala föreningar som Lions och Rotary och olika fonder. Karis församling betalar för den nog så viktiga elektriciteten som bland annat håller frysdiskarna igång.

Utdelningen pågår mellan 17 och 18 på måndagskvällar men många kommer tre timmar innan den kör igång.

- När vi har frågat varför de gör det så är svaret ofta: Kylskåpet är tomt.

Maten beräknas så att den ska räcka till alla men först till kvarn nappar kanske ändå något litet mer eftertraktat i köttväg. När det gäller EU-maten som delas ut följer man noggranna direktiv.

Viktig utdelning

Karisbon Roger Söderberg söker mathjälp varje måndag. För honom är det ett mycket viktigt tillskott av livsmedel.

Man i butiksfastighet
Bildtext Roger Söderberg kommer varje måndag.
Bild: Yle/Monica Slotte

- När man är i skuldsanering så är det här en stor hjälp. Jag får 70 euro i veckan och det räcker inte långt.

Söderberg brukar få med sig bland annat korv, kött och bröd.

- Jag har diabetes så jag får vara litet försiktig med mjölkprodukterna.

Diskussion om artikeln