Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statsvetare: Rörlig partikarta gör väljarna osäkra

Från 2016
Statsvetaren Åsa von schoulz
Bild: Robert Seger

Rekordmånga väljare är osäkra på vilket parti de skulle rösta på om valet var i dag. Över 40 procent av de som tillfrågades i Yles partimätning uppgav att de inte vet.

Enligt Åsa von Schoultz, professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, med politiskt beteende som forskningsområde, är det inte förvånande att många är osäkra vid den här tidpunkten.

- Vi befinner oss mittemellan två riksdagsval så folk kan kosta på sig att vara lite osäkra. Det finns alltså en strukturell faktor i osäkerheten. Men vi har också sett en enorm turbulens i finländsk politik vad gäller partiernas stöd, säger von Schoultz.

Den rörligheten gör också många väljare osäkra.

von Schoultz konstaterar att hela partikartan under de senaste två mandatperioderna har skiftat fram och tillbaka.

- Vi har sett partier stiga och falla illa kvickt efter det. Den rörligheten gör också många väljare osäkra. Det ger folk is i magen och får dem att fundera på vad som egentligen är deras val och väntar med att fatta beslut tills vi närmar oss nästa riksdagsval.

Rörliga väljare byter lätt parti

För vissa väljare skiljer sig det man uppger i opinionsmätningar och hur man faktiskt röstar i val ganska mycket, säger von Schoultz.

- Vi har gruppen med osäkra väljare och många av dem vill inte ens uppge ett parti. Men säkerligen har vi också en stor del osäkra, rörliga väljare som trots allt uppger ett parti som de kunde rösta på nu, men när vi sedan går mot val så kan de påverkas av en opinionsvind och därmed byta parti.

von Schoulz påpekar att det ändå finns en rätt så stor grupp med stabila väljare som röstar på samma parti från ett val till ett annat.

Om väldigt många uppger att de inte vet hur de skulle rösta, kan man tolka det som att det också är många som lämnar oröstat?

- Det kan man kanske. Vi vet att valdeltagandet inte är så högt, det har legat kring 60 procent, så egentligen stämmer det rätt bra överens med de här siffrorna. Men jag tror inte att vi ska vara så säkra på att alla de som nu är osäkra inte skulle gå och rösta om det vore val. Det finns många andra faktorer som spelar in, säger von Schoultz.

När ett parti eller en politiker börjar stiga i popularitet dras många rörliga eller osäkra väljare åt det hållet.

De faktorerna är bland annat värderingar och vana – många röstar på samma parti från ett val till ett annat. Men den gruppen är inte så spännande att se på när man iakttar förändringar. Det är de rörliga väljarna och vad som motiverar och påverkar dem som är intressant.

- Där vet vi att det finns en väletablerad så kallad ”bandwagon effect” i politiken. När ett parti eller en politiker börjar stiga i popularitet är det många rörliga eller osäkra väljare som dras åt det hållet. Så var det till exempel med Centern inför förra riksdagsvalet. Det samma gällde Sannfinländarna i valet 2011.

Det kostar i trovärdighet och det kostar att fatta svåra politiska beslut.

Vem som är i regeringen och vem som är i opposition inverkar också: regeringspartierna brukar göra sämre ifrån sig i val.

- Det kostar i trovärdighet och det kostar att fatta svåra politiska beslut. Det brukar väljarna bestraffa dem för.

Inga alternativ för osäkra väljare

Att så många är osäkra på vem de skulle rösta på kan också hänga ihop med att många väljare uppfattar att alternativen är få – det finns helt enkelt inte så många partier som är lockande för osäkra väljare, säger von Schoultz.

- Under ganska många år har vi sett att Sannfinländarna har fångat upp många tidigare rörliga väljare eller tidigare soffliggare. De har erbjudit ett alternativ och framstått som annorlunda. Nu finns inte riktigt ett sådant alternativ. Sannfinländarna sitter i regeringen och regeringen fattar svåra beslut som kanske inte gillas av väljarna. Samtidigt framstår Socialdemokraterna inte som dynamiska eller lockande. Då är det svårt att ta ställning.

Åsa von Schoultz intervjuades av Bengt Östling.

grafik över partimätning för november 2016

Partimätning: De gröna dalar från höga höjder

SDP största parti med knapp marginal visar mätning.