Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Opiumboom bakom talibanernas offensiv

Från 2017
Två afghanska pojkar utvinner mjölk ur opiumvallmo, som ska förädlas till opium. I förgrunden redan skördade blommor, i bakgrunden ett fält av ljusröda opiumvallmon.
Bild: EPA/SHER KHAN

Afghanistan har ökat produktionen av opium med över 40 procent till 4 800 ton på en rekordstor yta. Talibanerna stöder produktionen för att finansiera offensiven mot regeringen i Kabul.

Uppgifter från FN:s narkotikaorgan UNODC och regeringen visar att opiumproduktionen ökar kraftigt för att odlingsarealen har ökat med 10 procent. Samtidigt har regeringens och omvärldens stöd för att bekämpa produktionen minskat med 90 procent.

De rikliga regnen har också bidragit till den stora opiumskörden eftersom opiumvallmon är känslig för torka. Provinsen Helmand i södra Afghanistan står för närmare hälften av opiumproduktionen. Där är de lokala odlarna mer än nöjda.

De flesta som skördar opiet är talibaner.

― Odlare i provinsen Helmand

- Vi är glada över vår goda skörd i år jämfört med tidigare år, sade odlaren Abdul Rahim Mutmain i höstas i distriktet Musa Qala.

Han fick ifjol en fyrfaldig ökning av opiumskörden jämfört med året innan. Då misslyckades skördarna när regeringen ännu gjorde räder mot odlingarna.

Nu finns det inte heller någon risk för att han blir angripen eller rånad av polisen.

- Vårt distrikt är helt under talibanernas kontroll och de flesta som skördar opiet är talibaner, säger Abdul Rahim.

Talibanerna är gudfäder

- I själva verket hör provinsen till talibanregimen. Du kan ta din narkotika vart du vill, när som helst för att sälja den, förklarar han.

Säkerhetsläget har blivit allt sämre i Afghanistan.

Talibanerna har ökat angreppen framförallt i söder där opiet odlas och i det svårtillgängliga bergsområdet i nordost. Det är där tiotals droglaboratorier framställer morfin och heroin av opiet.

Sedan 2000-talets början har odlingsarealerna ökat stadigt.

Odling av opiumvallmo i Afghanistan, diagram
Bild: Martin Huldin, Yle

År 2016 gick arealen för första gången över 200 000 hektarsträcket, meddelar UNOCD.

Förenta Nationerna beräknar inkomsterna från opiumskörden till 3 miljarder dollar om året eller 2 800 miljoner euro i Afghanistan som är världens överlägset största producent av opium.

Talibanerna kontrollerar en tredjedel av landet. FN beskriver dem som ett slags gudfäder snarare än en alternativ regering.

- Kriget handlar inte om någon ideologi utan om finansiella fördelar, säger regeringens befälhavare i opiumprovinsen Helmand.

Största delen av de utländska trupperna drogs bort ur landet 2014. Den återstående USA-ledda styrkan utbildar nya soldater i stället för dem som sårats eller dödats och dem som har deserterat ur regeringsstyrkorna.

Kriget handlar om finansiella fördelar.

― Befälhavaren Qahraman i Helmand

- Skördetiden är den bästa tiden för talibanerna att värva nya medlemmar. Ca 15 000 unga arbetslösa kommer årligen till Helmand från hela landet, berättar Abdul Jabar Qahraman som svarar för Kabulregeringens kamp mot talibanerna i provinsen.

- Regeringen brukar gripa några hundratal för att avbryta skördearbetet men de brukar alla friges några dagar senare.

Flyktingkvinnorna odlar saffran i stället

Medan de flesta dagsarbetarna på opiumodlingarna är män har 6 000 huvudsakligen kvinnliga afghaner i stället börjat odla och skörda saffran, världens dyraste krydda.

Enligt FN har saffransodlingen i västra Afghanistan samtidigt minskat opiumodlingarna både i provinsen Herat och grannprovinsen Farah.

- Klimatet i Afghanistan passar mycket bra för saffran. Det är torrt väder och kalla vindar, precis som i Kashmir som har världens bästa saffran, säger Niko Heimola. Han är ansvarig tjänsteman på utrikesministeriet med erfarenhet av biståndsarbete i Afghanistan och Pakistan.

Han säger att det är de afghanska flyktingarna som har återvänt från Iran som har tagit med sig saffranskrokusen som är en stor inkomstkälla i Iran.

Saffranodling i Afghanistan - Spela upp på Arenan

- Saffran är ett rätt nytt alternativ i Afghanistan. Sedan 2015 har odlingsarealen fördubblats till 2 000 hektar, säger Niko Heimola.

Saffran har odlats i Afghanistan åtminstone redan för 2000 år sedan. Det tidigaste omnämnandet är på sumeriska lertavlor några sekel före 3000 f. Kr. i södra Mesopotamien där den västerländska civilisationen fick sin början.

- Torkan i Afghanistan gynnar saffran men opiumvallmon lider av torkan som lätt kan halvera skörden, säger biståndsarbetaren Heimola på sitt kontor på Skatudden i Helsingfors..

Saffran kräver insatser av en stor arbetskraft men mycket litet pengar eller avancerad utrustning vilket kan anses vara till saffrans fördel.

"Världen vill ha afghansk saffran"

Medan Afghanistan i dag svarar för närmare 90 procent av världens opiumproduktion står grannlandet Iran för 90 procent av saffranet.

- Det finns en stor efterfrågan på afghansk saffran, säger ledningen för Ariana Saffran Company som exporterar det till flera länder som Frankrike och Turkiet liksom även Indien och USA.

Det finns också önskemål om att regeringen i Kabul borde förse odlarna med saffransfrön för att utveckla produktionen. Det skapar arbete åt kvinnorna och dem som har drabbats av kriget.

- På en hektar ger saffran inkomster på 8 000 dollar om året. Det motsvarar vad odlarna får av opiumodlingen förutsatt att det finns konstbevattning. Utan bevattningen blir förtjänsten bara hälften så stor.

- Det betyder att saffran är ett helt konkurrenskraftigt alternativ och säkert ett bättre alternativ än opiet, säger Niko Heimola.

Diskussion om artikeln