Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt test för HPV-infektion minskar behovet av papa-prov

Från 2016
Uppdaterad 04.12.2016 11:06.
Undersökningsstol hos gynekologen
Bildtext Papa-provet snart ett minne blott?
Bild: Yle/Anna Savonius

Livmoderhalscancer är den vanligaste gynekologiska cancerformen i världen. I Finland är livmoderhalscancer ändå relativt ovanlig, tack vare att förstadiet till cancern upptäcks genom att alla kvinnor mellan 30 och 60 år kallas till screening med så kallat papa-prov vart femte år.

Genom det gynekologiska cellprovet, som utförs antingen vid laboratorium eller av en gynekolog, upptäcker man cellförändringar som kan utvecklas till cancer.

Många kvinnor går inte på screening

I Finland diagnostiseras mellan 150 och 175 nya fall av livmoderhalscancer per år. Livmoderhalscancer är vanligast hos kvinnor mellan 35 och 40 år.

Ett stort problem är att i synnerhet yngre kvinnor inte går till den regelbundna screeningen. Ett annat problem är att många kvinnor screenas så att säga i onödan, vilket blir dyrt för samhället.

Den främsta orsaken till livmoderhalscancer är HPV-infektioner. HPV (humant papillomvirus) överförs sexuellt. HPV kan förorsaka cancer också i munnens och ändtarmens slemhinnor.

Man räknar att 70-80 procent av alla finländska kvinnor någon gång i livet får en HPV-smitta. Kvinnan får en infektion som hon sällan ens märker och i 80 procent av fallen läks infektionen av sig själv.

HPV-test sållar ut högriskfallen

Hos en liten del av de kvinnor som fått infektionen blir den kronisk och det är då man kan utveckla förstadier till cancer och av dessa cellförändringar utvecklas en liten del till cancer.

Ju fler infektioner man får, desto större är risken att någon av dem blir bestående.

Under de senaste åren har ett HPV-test som tas från livmoderhalsens slemhinna blivit allt vanligare. Genom HPV-testet får man fram dem som har en HPV-infektion. HPV-testet görs på nytt efter ett år och finns infektionen ännu kvar går man vidare med ett papa-prov.

Kvinnorna som uppvisar en långvarig eller permanent HPV-infektion ställs under en kontinuerlig uppföljning så att man kan åtgärda en cellförändring i livmoderhalsen under ett tidigt stadium. De kvinnor som inte uppvisar en HPV-infektion behöver å sin sida inte genomgå papa-prov vart femte år. Man räknar med att de behöver screening endast vart nionde-tionde år.

HPV-infektionen är boven, inte viruset

Det finns över hundra olika typer av humant papillomvirus. Typ 16 och 18 anses förorsaka 70 procent av alla livmoderhalscancerfall.

Vid ett så kallat HPV-test letar man efter HPV 16 eller 18 i cellprov tagna från livmoderhalsens slemhinna.Testet tas på liknande sätt som papa-prov av läkare eller vid laboratorium och det finns också test som kvinnan själv kan ta hemma. Dessa "hemma-test" utvecklas ännu och anses inte vara lika tillförlitliga som de som görs av sjukvårdspersonal.

HPV-testet är känsligare än papa-prov genom att det förutom infektioner av papillomvirus typ 16 och 18 också visar infektioner förorsakade av andra typer av virus. HPV-testets svaghet ligger i att om kvinnan nyligen har fått en infektion som kan bli kronisk så syns det inte på testet förrän efter ett par månader. Ett negativt test kan alltså vara missvisande.

Läkarna menar att risken finns för överdiagnostisering och onödiga medicinska ingrepp på kvinnor som inte skulle utveckla förstadium till livmoderhalscancer. Samtidigt minskar belastningen på sjukvården genom att de kvinnor som inte har en kronisk HPV-infektion i ett tidigare skede sållas bort från den allmänna papa-screeningen.

HPV-vaccin och HPV-test gör papa-prov onödiga?

God medicinsk praxis och Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att HPV-test från slemhinnorna - inte papa-prov - bör vara det första testet för livmoderhalscancer för kvinnor över 35 år.

Från och med hösten 2013 ingår vaccin mot HPV i det nationella vaccinationsprogrammet i Finland. Det ges till flickor i årskurs 6 (11-12-åringar). Vaccinet skyddar mot HPV-typerna 16 och 18 och antas ge ett 95 procentigt skydd mot dessa virus.

Man räknar med att det tar en generation förrän man vet hur effektivt och täckande skydd vaccinet ger för cancer i livmoderhalsen. Eftersom det också finns andra riskfaktorer än humant papillomvirus för livmoderhalscancer så kommer knappast den cancerformen helt att utrotas.

Men kombinationen HPV-vaccin och HPV-test gör det sannolikt att den nationella papascreeningen vart femte år för alla kvinnor mellan 30 och 60 år inte kommer att behövas i framtiden.

Diskussion om artikeln