Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs gymnasium tar form

Från 2016
Uppdaterad 15.12.2016 10:53.
Många utklädda ungdomar samlade utanför en skolbyggnad.
Bildtext Så här såg det ut när abiturienterna 2014 firade bänkskuddardag. Firar abiturienterna i Karis och Ekenäs tillsammans när Raseborgs gymnasium bildats?
Bild: Yle/Tove Virta

De två gymnasierna i Karis och Ekenäs finns inte längre hösten 2017 om allt går som planerat. Lärare och elever stiger då in i Raseborgs gymnasium.

Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium är ett minne blott från och med den 1 augusti 2017 om både bildningsnämndens svenskspråkiga sektion och själva bildningsnämnden godkänner förslaget att den svenskspråkiga gymnasieutbildningen i Raseborg samordnas.

Rektor Mikael Eriksson i Ekenäs gymnasium och t.f. rektor Jan-Erik Till i Karis-Billnäs gymnasium har tillsammans med lärarna utarbetat två modeller på hur administrationen kunde se ut i Raseborgs gymnasium.

Rektorn finns i den mindre enheten

Den modell som bildningsnämnden och den svenskspråkiga sektionen tidigare meddelat att man föredrar går ut på att gymnasiet har en rektor och en biträdande rektor.

Vardera rektorn har ansvar för en enhet. Verksamheten skulle fortsätta i Karis och Ekenäs trots att det nya gymnasiet får ett gemensamt ledarskap.

Karis-Billnäs gymnasium
Bildtext Karis-Billnäs gymnasium.
Bild: YLE / Pia Santonen

Rektorn och övriga kanslifunktioner skulle finnas i den mindre enheten. Storleken på enheterna fastställs enligt antalet studerande, och just nu är det Karis-Billnäs gymnasium som har färre elever.

Biträdande rektor skulle i sin tur vara placerad i den större enheten, alltså i Ekenäs gymnasium.

Särbehov får inte förbises

Mikael Eriksson och Jan-Erik Till motiverar placeringen av rektorn med att den mindre enhetens intressen bevakas på det här sättet. Då rektorn finns i den mindre enheten så förbises inte den mindre enhetens särbehov eftersom personalen och gymnasisterna är i daglig kontakt med gymnasiets rektor.

Ekenäs gymnasium
Bildtext Ekenäs gymnasium.
Bild: YLE/Malin Lindholm

Eriksson och Till förklarar att det här är ett sätt att styra den administrativa ledningens arbete så att hela gymnasiets verksamhet leds och utvecklas som en helhet.

Den här modellen anses ge de bästa möjligheterna för att kostnadseffektivt upprätthålla en kvalitativ gymnasieutbildning på två orter.

Modellen med färre chefer är bättre

I den andra modellen har gymnasiet en rektor och två så kallade platschefer som skulle ha ansvar för verksamhetspunkterna i Karis och Ekenäs. En av platscheferna skulle utses till biträdande rektor.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion möttes på onsdagen (7.12) och förslaget var att man går vidare med den modell som har en rektor och en biträdande rektor. Frågan går nu vidare till bildningsnämnden.

Mikael Eriksson vid Ekenäs gymnasium
Bildtext Mikael Eriksson, rektor i Ekenäs gymnasium.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Om allt går som planerat så utser den svenskspråkiga sektionen en rektor för Raseborgs gymnasium i janauari 2017.

Bra utbildning trots besparingar

Arbetet med att skapa en ny administrativ helhet är en del av processen Raseborg 2020 som stadsfullmäktige godkänt för att få ekonomin i skick.

Jan-Erik Till och Mikael Eriksson konstaterar att det nya gymnasiet bland annat medför ett ökat samarbete mellan ämneskolleger och det blir ett större antal studeranden till gemensamma projekt och satsningar.

Det ska ge en kvalitativ gymnasieutbildning trots kraven på effektivering av verksamheten.

Jan-Erik Till
Bildtext Jan-Erik Till, t.f. rektor i Karis-Billnäs gymnasium.
Bild: Yle/Minna Almark

Gymnasisterna ska kunna fullfölja gymnasiets hela lärokurs på vardera orten, men valbarheten vad gäller kurser som kan studeras på respektive verksamhetspunkt kan begränsas.

De som studerar i gymnasiet ska däremot kunna genomföra sina studier genom att delta i kurser som genomförs i den andra enheten.

Artikeln uppdaterades 8.12 med att bildningsnämndens svenskspråkiga beslut godkände modellen med en rektor och en biträdande rektor.

Också Raseborgs bildningsnämnd godkände gymnasiefusionen på sitt möte 14.12.

Raseborgs gymnasium i siffror

Läsåret 2016-2017 finns 179 gymnasister i Ekenäs gymnasium. I Karis-Billnäs gymnasium finns 108 stycken.

Läsåret 2017-2018 räknar staden med att antalet sjunker från sammanlagt 287 i år till 276 hösten 2017. Då har enheten i Ekenäs fortfarande 179 studerande medan prognosen för Karis är 97.

Prognoserna visar sedan att antalet gymnasister i Karis ökar till år 2021, medan antalet minskar i Ekenäs ännu läsåret 2020-2021. Sedan ökar antalet i Ekenäs och är enligt prognosen 180 stycken läsåret 2022-2023.

I Karis minskar antalet studerande efter en längre period med positiva siffror och läsåret 2022-2023 torde det då finnas 117 gymnasister.

Radio Vega Västnyland

13:16

Diskussion om artikeln