Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Robotstyckning är framtidens melodi

Från 2016
Nedskärningslinjerna vid Snellman Ab i Jakobstad
Bild: YLE Kjell Vikman

Atria har satsat stort på en robotiserad anläggning för styckning av djurkroppar. På Snellman i Jakobstad avvaktar man läget än så länge.

Atrias styckningsanläggning i Seinäjoki har kostat 36 miljoner euro men inbesparingarna beräknas bli i mångmiljonklassen varje år och återbetalningstiden därför ganska kort.

De tyngsta jobben automatiseras

Det behövs fortfarande en mänsklig insats i Atrias nya anläggning men det är grovstyckningen där benen avlägsnas som är det tyngsta jobbet.

Robotarna är kopplade till en röntgenanläggning som ger besked om benens placering i varje kropp för att minimera svinnet och det efterarbete som måste ske med mänsklig insats.

Snellman i Jakobstad avvaktar

Vid Snellman i Jakobstad är man förstås medveten om Atrias satsning och robotar har visats på branschmässor men inga beslut om att satsa på robotar har gjorts vid företaget.

- Vi har diskuterat så mycket att vi vet att det är på kommande. Vi har en relativt liten styckningsanläggning och robotisering vore en stor investering för oss, säger kvalitetschef Mikael Snellman vid Snellman Ab.

- Jag tror att utvecklingen går åt det här hållet. I framtiden kan det vara ett alternativ men idag finns inga beslut.

Diskussion om artikeln