Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Cancerforskningen på VCS utvecklas

Från 2016
Uppdaterad 07.12.2016 11:02.
Den nya strålningsapparaten vid Vasa centralsjukhus
Bildtext Arkivbild. Strålningsapparat vid Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/ Sonja Rundt

Nästa år tar Vasa centralsjukhus i bruk ett nytt kvalitetsregister för bröstcancer, prostatacancer samt mag- och tarmcancer. Det här ska användas till till att utveckla cancerbehandlingarna.

Vasa har den största onkologiska enheten bland centralsjukhusen i Finland. Förutom att man erbjuder cancervård till invånarna i Vasa och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt så idkar man också betydelsefull forskning på enheten.

Klinisk forskning spelar en viktig roll då man arbetar med att utveckla cancerbehandlingar och säkerställa kvaliteten i vården.

Ett nytt framsteg togs inom den kliniska forskningen då man kunde ta i bruk det kliniska register och vårdkvalitetsregister som upprätthålls av biobanken Auria.

- Forskningen bereds nya möjligheter att utveckla cancerbehandlingar då man har tillgång till omfattande register som nu ska samordnas av en forskningsskötare, berättar överläkaren i onkologi i Vasa och professorn i klinisk onkologi Antti Jekunen i ett pressmeddelande.

- Nästa år får vi helt nya möjligheter då vi tar i bruk ett kvalitetsregister för bröstcancer, prostatacancer samt mag- och tarmcancer. Därtill ger också det kliniska register som upprätthålls av biobanken Auria cancerbehandlingarna ett utbyte.

Biobanken är en stor provsamling som tagits bland befolkningen där man förenar både biologisk information och information om hälsan.

Biobanksverksamheten kan användas till att främja hälsa, i och med att tillgången till information om sjukdomarnas bakomliggande orsaker förbättras. Biobanken Auria, som grundats av Åbo universitet och Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt, är den första kliniska biobanken i Finland. Över en fjärdedel av proven i banken är cancerprover.

Register ska ge bättre vård

I fortsättningen kommer man vid utvecklandet av behandlingar att kunna använda sig av både kvalitetsregister och det kliniska register som upprätthålls av biobanken Auria.

Det här arbetet kommer delvis att samordnas av en forskningsskötare som år 2017 bekostas av biobanken Auria och Österbottens cancerförening.

Österbottens cancerförening stöder Vasa centralsjukhus onkologiska forsknings- och vårdarbete.

Nu donerar cancerföreningen 30 000 euro som ska användas till de kostnader som åsamkas av den uppgift som sköts av forskningsskötaren.

- Österbottens cancerförening och cancerföreningarna i allmänhet har som ett mål att främja cancerforskningen för att sjukdomen ska kunna övervinnas. Med den här donationen kan vi förstärka den goda cancervården regionalt, nära den österbottniska patienten, berättar verksamhetsledare Markku Suoranta på Österbottens cancerförening i pressmeddelandet.

Diskussion om artikeln