Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Medborgarinstitut i Borgå tappade studerande efter sammanslagning

Från 2016
Medborgarinstituten i Borgå vid Mannerheimgatan 15
Bild: Yle/Sune Bergström

För två år sedan slogs de finsk- och svenskspråkiga medborgarinstituten i Borgå samman. Det har lett till ekonomiska inbesparingar och färre studerande.

Det visar en rapport som bildningsnämnden i Borgå tog ställning till på sitt möte på onsdagen.

Rapporten visar att man har sparat in två administrativa tjänster. Dessutom har man sparat in omkring 60 000 euro då man gav upp förvaltningslokalerna i Lyceiparkens skola.

Den befattning som institutssekreterare som lämnades obesatt i augusti har betytt ett spar på 20 000 euro.

Å andra sidan har de interna avgifterna för förvaltningstjänster stigit med cirka 50 000 euro under samma tidsperiod, vilket i praktiken har slukat inbesparingarna.

Färre studerande

Undersökningen visar också att såväl antalet undervisningstimmar och antalet studerande har minskat.

Då medborgarninsituten sammanlagt 2013 erbjöd 19 300 timmar undervisning var motsvarande siffra i fjol 18 300.

Elevantalet har i sin tur minskat från cirka 7 600 studerande 2011 till cirka 6 700 studerande 2015.

Delvis beror det här på att studerande som hade antecknats som studerande vid båda instituten ströks när studerandedatabaserna slogs samman.