Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Storm kring chefsutnämning i Esbo – direktörens ex-flickvän valdes

Från 2016
Ämbetshus i Esbo centrum.
Bildtext Byggnadstillsynscentralen ligger i Esbo centrum.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Valet av chef för byggnadstillsynscentralen i Esbo har lett till flera besvär. En tidigare flickvän till stadens direktör för teknik- och miljösektorn Olli Isotalo fick jobbet men enligt staden borde han inte ha jävat sig. Han var ändå förhindrad att fatta beslut. Kvinnan som valdes uppfyller inte stadens egna anvisningar om behörighet.

Valet gjordes i mitten av november och den nya chefen Sirkku Malviala ska tillträda efter årsskiftet. Tjänsten är på viss tid och pågår till början av maj 2019. Veronica Rehn-Kivi har haft tjänsten men tog plats i riksdagen när Carl Haglund (SFP) lämnade den i somras.

Tjänstens behörighetskrav är lämplig högre högskoleexamen, att vara insatt i byggnadstillsynens uppgifter, att känna till den tekniska sektorn och byggande samt att ha erfarenhet av chefsjobb. Sammanlagt sökte 13 personer tjänsten och av dem ansågs 11 uppfylla behörighetskraven.

Sammanlagt sökte 13 personer tjänsten och av dem ansågs 11 uppfylla behörighetskraven.

En av dem som sidsteppades var Solja Mäkelä, som har skött tjänsten sedan i somras då Rehn-Kivi lämnade. Mäkelä har gjort det vid sidan om sitt egentliga jobb som bygglovschef.

Mäkelä har en arkitektutbildning från Tammerfors tekniska högskola (nuvarande Tammerfors tekniska universitet) medan Malviala är byggnadsarkitekt med examen från Tammerfors tekniska institut (motsvaras av yrkeshögskola). Malviala har senare tagit en magisterexamen i förvaltningskunskap med kommunalpolitik som huvudämne.

Veronica Rehn-Kivi
Bildtext Tjänsten som byggnadstillsynschef i Esbo blev ledig när Veronica Rehn-Kivi tog plats i riksdagen.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Personalen protesterar mot valet på bred front

Både Mäkelä, som inte fick tjänsten, och anställda vid byggnadstillsynscentralen har besvärat sig över valet. Omkring 30 personer eller mer än hälften ur personalen har skrivit under besväret.

I besvären frågas om Malviala uppfyller behörighetsvillkoren. De anställda hänvisar till byggnadstillsynscentralens egna anvisningar om behörighet och att Malviala inte uppfyller dem. I anvisningarna står att centralen ska ledas av en chef som är byggnadsinspektör. Enligt markanvändnings- och byggförordningen ska en byggnadsinspektör ha en lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen.

De anställda hänvisar till byggnadstillsynscentralens egna anvisningar om behörighet och att Malviala inte uppfyller dem.

Personalen anser att det inte är ändamålsenligt att Malviala valdes när det fanns sökande som uppfyllde behörigheten i anvisningarna och som har lång arbetserfarenhet från chefsjobb vid byggnadstillsynscentralen i Esbo.

Malviala har jobbat som byggnadsinspektör i Kangasala kommun mellan 2004 och 2012. Under de sista fyra åren hade hon en chefsposition. Därefter har hon varit byggnadstillsynschef i Tavastehus. Solja Mäkelä har sedan 2008 varit bygglovschef i Esbo och var före det bygglovschef i Sibbo i åtta år.

Byggnadstillsynscentralens konstruktionschef i Esbo, Kari Pajanne förbisågs också i valet. Han har haft den tjänsten sedan 1997 och är diplomingenjör till utbildningen.

Malviala hade förhållande med Isotalo

Flera källor uppger för Yle Huvudstadsregionen att Sirkku Malviala har haft ett förhållande med direktören för teknik- och miljösektorn, Olli Isotalo. Enligt uppgift ska förhållandet ha tagit slut för omkring fem år sedan.

Malviala bekräftar förhållandet för Yle Huvudstadsregionen. Hon säger att hon bara har träffat Isotalo några gånger efter det.

I normala fall borde Isotalo som högsta chef inom byggnadssektorn i Esbo ha fattat beslut om tjänsten, men nu står det i beslutet att Isotalo har varit förhindrad. Därför har förvaltnings- och utvecklingsdirektör Harri Kivinen fattat beslutet.

I Solja Mäkeläs besvär frågar hon om Isotalo har deltagit i valet och om han kan anses vara jävig. Staden svarar på Mäkeläs frågor med att valet har gjorts av Kivinen och att inget har framkommit som tyder på att Isotalo kan anses vara jävig. Han har helt enkelt haft förhinder på grund av arbetsresa, semester eller liknande, uppger staden.

Olli Isotalo säger att han på grund av brådskan med västmetron inte har haft tid att intervjua de sökande.

- Jag har inte haft något med valet att göra, säger Isotalo.

Han säger att om han skulle ha deltagit i beslutet hade han tagit ställning till om han är jävig men nu har han inte gjort det.

Olli Isotalo, nyvald teknisk direktör i Esbo
Bildtext Olli Isotalo är styrelseordförande för Västmetrobolaget och säger att han på grund av västmetron inte har haft tid med valet av ny byggnadstillsynschef.
Bild: Pekka Sipola

"De interna anvisningarna är gamla"

Harri Kivinen säger till Yle Huvudstadsregionen att han själv har fattat beslut om vem tjänsten ska gå till. Kivinen anser inte att Malviala inte uppfyller behörighetskraven.

- Tjänstens behörighetskrav är inte samma som byggnadstillsynscentralens egna anvisningar om behörighet. Anvisningarna är gamla och kan inte tillämpas på en stad av Esbos storlek. Till exempel leds byggnadstillsynen både i Helsingfors och i Vanda av en jurist, säger Kivinen.

Han är överraskad över att personalen på byggnadstillsynscentralen har besvärat sig över valet.

Inte första gången

Det här är inte första gången en utnämning i Esbo väcker starka reaktioner och Olli Isotalo har varit inblandad tidigare.

Tidigare under hösten protesterade en del av stadens social- och hälsovårdsnämnd när omsorgsdirektör Juha Metsos fru Elina Kylmänen valdes till chef för äldreomsorgens långvård. Två nämndmedlemmar från Sannfinländarna antecknade avvikande åsikt i mötesprotokollet. De lyfte fram att intervjun och lämplighetstestet med Kylmänen hade gjorts i ett tidigare sammanhang när hon sökt en helt annan tjänst. Nämnden ansåg ändå efter omröstning att inga fel hade begåtts i samband med valet.

Olli Isotalo hamnade igen i blåsten när det kom fram att hans bror representerat byggbolaget Lujatalo i möten med staden. Lujatalo har byggt Esbo stads nya sjukhus i Jorv och kostnaderna för sjukhuset har stigit med 25 miljoner euro från 150 miljoner till 175 miljoner.

Diskussion om artikeln