Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Centrumhuset i Larsmo ska heta Equity

Från 2016
Uppdaterad 07.12.2016 15:59.
Bygget i Larsmo
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Chanette Härus

Centrumhuset i Holm, Larsmo, har döpts till Equity. En arbetsgrupp har sökt namn som har en historisk anknytning till Larsmo och som kan användas på svenska, finska och engelska utan översättning

Kommunstyrelsen i Larsmo tillsatte i juni en arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett förslag till namn på det så kallade Centrumhuset i Holm.

Arbetsgruppen har enhälligt beslutat föreslå att fastigheten döps till Equity.

Bland de olika namnförslag som utvärderades ansåg gruppen att Equity bäst svarar mot de kriterier som ställdes för namnet.

Equity är ett engelskt ord som betyder bland annat rättvisa, eget kapital och stamaktie.

Namnet är också historiskt förknippat med Larsmo och Finlands självständighetssträvanden. Fartyget, som lossade vapen, ammunition och sprängämnen vid Tolvmangrundet den 1.11.1917, hette S/S Equity. Expeditionen var en del av kampen för Finlands självständighet och många av dåtida larsmobor deltog i lossandet av S/S Equitys last.

Den nya fastigheten i Holm inrymmer bibliotek, välfärdsstation, motionssal och café och tas i bruk den 1.2.2017.

Diskussion om artikeln