Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Honga: Grundlagsutskottet var sista hoppet

Från 2016
Uppdaterad 08.12.2016 08:10.
göran honga
Bildtext En omfattande jour i Vasa är inte längre sannolik och grundlagsutskottets beslut får långtgående konsekvenser för svenskan som nationalspråk, säger sjukvårdsdirektör Göran Honga.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

En omfattande jour i Vasa är inte längre sannolik och grundlagsutskottets beslut får långtgående konsekvenser för svenskan som nationalspråk, säger sjukvårdsdirektör Göran Honga.

Göran Honga som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt säger att grundlagsutskottets beslut i stort sett var väntat.

- Kanske var det en liten besvikelse, vi hade hoppats på att grundlagstolkningen varit mera språkvänlig, säger Honga.

Grundlagsutskottet sista hoppet

Anna-Maja Henriksson (SFP) säger till Yle att 12 + 1 sjukhus med omfattande jour fortfarande är en möjlighet.

Håller du inte med Henriksson?

- Nej, vårt sista hopp var nog grundlagsutskottet, säger Honga.

Ny tolkning av grundlagen

I likhet med Hans Frantz, ordförande för Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse anser Honga att grundlagsutskottets utlåtande är ett dråpslag för svenskan.

- Jo, om man ser på alla linjedragningar grundlagsutskottet tidigare gjort, till exempel i fallet Lex Karleby. Nu frångick man sin tidigare princip gällande språk. Det här är en ny politisk tolkning av grundlagen, säger Honga.

2009 tog grundlagsutskottet ställning till vart Karleby skulle orientera sig i regionförvaltningsreformen. Grundlagstolkning krävde då att man valde det alternativ som bäst tryggar de språkliga rättigheterna.

Så är inte fallet den här gången säger Honga.

Ställer medborgerliga rättigheter mot varandra

Honga säger att grundlagsutskottet denna gång ställde medborgerliga rättigheter mot varandra. Det är något som inte tidigare förekommit.

- Hittills har medborgarnas rättigheter inte kunnat ställas mot varandra, den ena har inte kunnat anses vara mera värdefull än den andra. Nu blev tolkningen att man kan ställa en grundlagsenlig rättighet mot den andra, säger Honga.

Honga säger att detta ger effekter långt utöver frågan om Vasa ska ha omfattande jour eller inte.

- Grundlagsutskottets tolkning kan få en stor betydelse för svenskans ställning som nationalspråk, säger Honga.

Hur man i Seinäjoki kan ta vård på svenska i beaktande vill Honga inte uttala sig om i nuläget.

Kör igenom jourreformen

Honga säger att med en enkel textförändring kan social- och hälsovårdsutskottet beakta de språkliga rättigheterna så som grundlagsutskottet kräver och så kan regeringen köra igenom förslaget med 12 sjukhus med omfattande jour.

- Visst kan man ännu tro på ett under, men jag har mina dubier, säger Göran Honga.

Diskussion om artikeln