Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Privatpersoner ger papperslösa ett hem i Kristinestad

Från 2016
Uppdaterad 08.12.2016 11:44.
Två syriska kvinnliga flyktingar.
Bildtext De papperslösa invandrarna blir allt fler. Samtidigt blir det allt fler som väljer att ge tak över huvudet åt dem. Men riktlinjer saknas fortfarande för hur man får hjälpa papperslösa. Arkivbild.
Bild: EPA/FREDRIK VON ERICHSEN

Antalet papperslösa kommer att stiga. Redan nu finns ett tiotal asylsökande i Österbotten som har fått avslag på sin asylansökan och som inte mera kan besvära sig. De blir så kallade papperslösa flyktingar utan förmåner som tak över huvudet och pengar till mat.

Inger Ylikoski i Kristinestad gör vad hon kan för att hjälpa.

- Skyddsnätet har fallit. De är utsatta och har behov på många plan. De här människorna bollas mellan olika myndigheter, ingen vet vem som bär det yttersta ansvaret, säger Ylikoski.

Inger Ylikoski
Bildtext Inger Ylikoski
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

De får negativa asylbesked trots att de inte kan skickas tillbaka. Irak tar inte emot dem, helt enkelt. Finland har inget sådant avtal med Irak att flyktingar därifrån kan skickas tillbaka med tvång.

Röda korset kan inte hjälpa

När de fått avslag och saknar besvärsrätt kan inte heller flyktingmottagningen göra något för dem.

- Det är inte enligt Röda korsets principer, säger Annica Riddar, chef för Röda korsets flyktingmottagning i Kristinestad.

Riddar välkomnar de frivilliga insatser som görs för de papperslösa.

Annica Riddar, chef för mottagningscentralen i Kristinestad.
Bildtext Annica Riddar
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vågar man hjälpa papperslösa?

Frivilliga hjälpare, som Inger Ylikoski, börjar småningom våga träda fram och be om hjälp för att kunna hjälpa.

När de stora flyktingströmmarna kom var det många som rensade skåp och lådor och donerade kläder och husgeråd och hygienartiklar med mera till de asylsökande. När det gäller hjälpen till de papperslösa har den hittills inte varit så synlig.

- Man har inte riktigt vetat om man vågar. Nu är vi mindre rädda då vi vet att man faktiskt får hjälpa de här människorna, säger Inger Ylikoski.

Många hör av sig med erbjudande om hjälp

Inger Ylikoski har vänt sig till organisationer och privata för att be om hjälp. Organisationer och privata har också å sin sida vänt sig till henne med erbjudande om att hjälpa.

- Jag är så tacksam för hjälpen och bidragen från organisationer och privatpersoner, säger Yliskoski.

De största utgifterna handlar om boende. Inger Ylikoski har skaffat en bostad till den papperslösa som hon hjälper. Eftersom han är papperslös står bostaden i Inger Ylikoskis namn.

Hon har öppnat ett konto dit frivilliga kan donera en slant för hyra och andra administrativa utgifter när det gäller hennes hjälpinsatser för flyktingarna.

Riktlinjer saknas för papperslösa

Kommunerna har i dag inga riktlinjer när det gäller deras möjligheter och skyldigheter att ta hand om de papperslösa, med utkomststöd till exempel.

Socialarbetarna i Sydösterbotten har diskuterat problematiken och har även frågat efter nationella riktlinjer. Röda Korset förbereder sig på att ge katastrofhjälp.

I dag finns ett tiotal papperslösa flyktingar bland dem som kom som aslysökande till Röda Korsets mottagning i Kristinestad. Antalet kommer sannolikt att öka markant från februari, då flera ärenden kommer att avgöras.

Inger Ylikoski hoppas att det vid det laget ska finnas riktlinjer för hur Finland ska ta hand om dem, men fram till dess kommer frivilliga insatser att vara absolut nödvändiga.

Annica Riddar, Inger Ylikoski och Nina Stubb om papperslösa flyktingar

9:56