Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Turismen på Själö i Nagu ska utvidgas

Från 2016
Uppdaterad 08.12.2016 09:53.
1800-tals arkitektur.
Bildtext Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö i Nagu.
Bild: Yle/ Ulrica Fagerström

Redan nästa sommar kan det bli aktuellt med en utvidgning av turismen på Själö i Nagu. Tidigare har på ön fungerat såväl hospital för personer med spetälska som ett mentalsjukhus.

Numera driver Åbo universitet en forskningsstation på ön.

Eftersom byggnaderna på ön är väldigt stora och oändamålsenliga är de väldigt kostnadsdryga. Rektorn för Åbo Universitet, Kalervo Väänänen, säger att man nu försöker öppna ön för turism för att dels spara pengar och dels få in pengar till forskning.

- Jag ser också att ön har massor att erbjuda för utomstående turister. Där finns ett värdefullt kultur- och naturarv och jag ser det som så att intresserade personer måste få en möjlighet att besöka ön.

Just nu söker Åbo universitet ett utomstående turismföretag att samarbeta med. Företaget skulle sköta turismdelen.

Forskningsstationen som Åbo universitet driver på Själö kommer att fortsätta sin verksamhet.

- Jag tror att där till och med kommer att forskas lite aktivare i fortsättningen. Vi kanske flyttar bland annat laboratorieverksamheten till något annat ställe som är mera ändamålsenligt.

I huvudbyggnaden, där Åbo universitet drivit sin verksamhet och som också tjänat som mentalsjukhus, kommer det nu att bli någon form av café- eller restaurangverksamhet.

- Byggnaden blir mera öppen för allmänheten.

Förstör turisterna den fina miljön?

Just nu besöker lite över 7000 – 8000 turister Själö årligen. Väänänen hoppas att mängden turister ska öka, men menar att det är svårt att säga hur många besökare man förväntar sig.

Själö är känd för sin fina natur och en ökning av turismen kan komma att påverka naturen. Det tror Väänänen dock inte att blir ett problem.

- Allt har att göra med hur man praktiskt går tillväga. Jag tror att de som besöker ön är så pass civiliserade att de nog lyder de direktiv som sätts upp vad gäller att röra sig på ön.

Ett annat tänkbart problem är att hur förbindelsetrafiken till ön ska räcka till för den ökande mängden turister, men Väänänen säger att det inte är upp till Åbo universitet att sköta om den biten.

- Om vi hittar ett företag att samarbeta med blir det nog de som får fixa det, säger Väänänen.

Beslut måste fattas i januari

Planerna befinner sig just nu i början av planeringsskedet. Väänänen säger att man utreder hur allt ska gå till.

- Eftersom det är tänkt att turismen ska komma igång redan i sommar måste beslut i frågan fattas allra senast i januari. Annars blir det bråttom.

Diskussion om artikeln