Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Migrationsverket ska bli "superenhet"

Från 2016
MIgrationsverkets skylt.
Bild: Yle/Eva Koskinen

Nästa år för med sig stora förändringar för Migrationsverket, då alla utlänningarnas tillståndsärenden ska koncentreras dit.

Från och med början av år 2017 förflyttas bland annat alla uppehållstillstånd som söks i Finland, mottagningen av medborgaskapsansökningar och registreringen av EU-medborgare till Migri. Från och med januari lämnas ansökningarna till Migrationsverkets kundtjänstpunkter på nio olika orter.

Det handlar om en betydande förändring, eftersom det på årsnivå innebär att 55 000 ärenden förflyttas från polisen till Migrationsverket.

Asylansökningar kommer ändå också i fortsättningen att lämnas till polisen eller Gränsbevakningsväsendet. Först därefter går ansökningen vidare till Migrationsverket där den behandlas.

Med anledning av förändringarna flyttar 75 anställda vid polisen till Migri, som också kommer att anställa visstidsanställda.

Statliga mottagningscentraler blir en del av Migri

Nytt är också att statens mottagningscentraler i Uleåborg och Joutseno förenas med Migrationsverket i början av nästa år. Också förvarsenheten som fungerar i samband med mottagningscentralen i Joutseno kommer från och med årsskiftet att upprätthållas av Migri.

Förändringarna inverkar inte särskilt mycket på verksamheten i praktiken, eftersom styrningen och övervakningen av mottagningscentralerna redan nu hör till Migris uppgifter.

Förändringen berör endast statens egna mottagningscentraler, dvs. Uleåborg och Joutseno. Utöver dem finns det över 130 mottagningscentraler i Finland för tillfället, som uppehålls av kommuner, föreningar och företag.

Ur de asylsökandes synpunkt förändras situationen inte märkbart, eftersom alla har samma rättigheter obereonde av vilken mottagningscentral de befinner sig på.

Antalet anställda har ökat markant

Också antalet anställda vid Migrationsverket har ökat markant. Nu jobbar över 800 personer vid Migrationsverket, jämfört med till exempel augusti år 2015 då Migri hade endast 365 anställda.

Antalet asylsökande ökade hösten 2015, vilket ledde till att man genast började anställa mer personal. I slutet av år 2015 fanns det redan över 500 anställda vid Migri.

Vid årsskiftet tar många visstidsanställdas kontrakt slut, men samtidigt flyttar många anställda från polisen och statens mottagningscentraler till Migri.

Migri presenterar sin strategi

Migrationsverket presenterar i dag sin nya strategi och berättar mer om förändringarna som träder i kraft i början av nästa år.

Överdirektör Jaana Vuorio beskriver i ett pressmedelande att Migri i fortsättningen kommer att vara "invandringens superenhet".

Visumfrågor hör ändå även i fortsättningen till utrikesministeriet och integrationsfrämjande till arbets- och näringsministeriet.

Anne Orjala, Yle Uutiset / Linn Karlsson

Diskussion om artikeln