Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utskottet: 50 svenska patienter till Seinäjoki per år - Frantz: Siffran tagen ur luften

Från 2016
Uppdaterad 08.12.2016 13:52.
E-byggnaden på Vasa centralsjukhus
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Åsikterna går isär gällande andelen svenskspråkiga patienter som skulle tvingas söka sig till Seinäjoki om Vasa inte får ett sjukhus med omfattande jour. I sitt utlåtande talar grundlagsutskottet om 50 personer per år. Siffran är tagen ur luften säger sjukvårdsdistriktets ordförande Hans Frantz.

Enligt uppgifter från Social- och hälsovårdsministeriet, som ingår i grundlagsutskottets utlåtande från i torsdags, skulle jourreformen påverka cirka 350 svårt sjuka eller skadade patienter per år.

Av dessa skulle 250 patienter föras direkt till universitetssjukhuset i Tammerfors, bedömer ministeriet. Jouren i Seinäjoki skulle axla ansvaret för de återstående 100 patienterna, varav cirka 50 kommer att vara svenskspråkiga.

Styrelseordföranden för Vasa sjukvårdsdistrikt Hans Frantz ställer sig frågande till grundlagsutskottets uppgifter. Enligt honom är siffrorna "tagna ur luften":

- Det var en ny sak för mig som man tydligen hade kastat in i sista stund. Man talar om att det skulle röra sig om 50 per som år som behöver svensk service. Redan i dag är det betydligt fler som kommer hit från Seinäjoki för strålbehandling. Så mängden är fullständigt orealistisk.

Hans Frantz.
Bildtext Hans Frantz ifrågasätter grundlagsutskottets siffror.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

350 patienter per år en underdrift

Frantz får medhåll av Taneli Väyrynen som är överläkare på akutvårdscentralen vid Vasa centralsjukhus. Enligt Väyrynen är det svårt att ta ställning till exakta siffror då den framtida arbetsfördelningen mellan sjukhusen inte är klar.

Han anser ändå att uppgiften om 350 svårt sjuka eller skadade patienter per år inte stämmer:

- I dagens läge har vi 1 400 utryckningskörningar per år till sjukhuset. Även om alla dessa inte skulle vara "allvarligt sjuka eller skadade", så är 350 patienter per år en underdrift, skriver Väyrynen i ett e-postsvar till Yle.

Väyrynen ifrågasätter också grundlagsutskottets uppgifter om att 250 patienter i framtiden skulle komma att föras direkt till Tammerfors universitetssjukhus (TAYS).

- I dagens läge har vi cirka 90-100 brådskande sjuktransporter per år till TAYS. Jag förstår inte varför andelen skulle öka med mer än det dubbla.

I likhet med Hans Frantz har Taneli Väyrynen svårt att förstå hur man kommit fram till de siffror som presenterats för grundlagsutskottet. Enligt Väyrynen borde beslut inte basera sig på så här "grova, felaktiga och möjligen tendentiösa uppskattningar".

Diskussion om artikeln