Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Besvär mot Wasa Station förkastades i HFD

Från 2016
Arkitektens bild av Wasa Station.
Bild: Arosuo Arkkitehdit Oy.

Planeringen för det gamla busstationsområdet i Vasa kan fortsätta när Högsta förvaltningsdomstolen förkastat besvären mot detaljplanen.

Det var redan i mars som det första besväret lämnades in till Vasa förvaltningsdomstol. Domstolen förkastade besväret, men därefter lämnades en ansökan om besvärstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen.

Nu har även Högsta förvaltningsdomstolen förkastat besvären och det är fritt fram att fortsätta planeringen av Wasa Station.

Underlättar kundförhandlingarna

Mikael Snellman, regiondirektör på byggentreprenören Lemminkäinen, är nöjd över beslutet och säger att det underlättar förhandlingarna med potentiella aktörer som ska verka i byggnaderna.

- Nu vet vi att vi kan fortsätta planera så att vi bland annat har möjlighet att bygga 25 våningar, bilparkering under hela kvarteret och ett musik- och kongresscenter. Så nu kan vi fortsätta kundförhandlingarna med den fina förankringen att det finns en stadsplan som gäller, säger Snellman.

Mikael Snellman på Lemminkäinen. Om några år kan gamla busstationen bakom honom se väldigt annorlunda ut.
Bildtext Mikael Snellman.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Snellman berättar att nästa steg blir i januari när staten beslutar ifall Wasa Station kan bli ett spjutspetsprojekt i energiteknik och därefter väntar drygt ett halvår av planering innan byggnadstillstånd kan sökas.

- Nu vartefter vi hittar de som ska verka i kvarteret så kundanpassar vi planeringen och syr ihop allt till ett byggnadstillstånd. Tillståndet går att besvära sig mot men i och med att vi ämnar följa stadsplanen så borde det inte vara något bekymmer.

Snellman säger att de hoppas kunna börja bygga redan hösten 2017.

Diskussion om artikeln