Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bandyhall planeras i Borgå

Från 2016
Trömpperit laddar upp
Bildtext Arkivbild från finalmatchen 2016.
Bild: Yle/Carmela Walder

Det finns konkreta planer på att bygga en bandyhall i Borgå. Många frågor är ändå fortfarande öppna.

- Ett grundläggande alternativ har presenterats från Borgå Akilles Bandysektions sida, bekräftar Per Högström, chef för idrottstjänster i Borgå.

Tillsvidare handlar det ändå inte om några större vidareförda diskussioner, konstaterar han.

- Föreningen har presenterat sina tankar och preliminära planer för hallen för Borgå stad.

Högström säger att han inte kan kommentera hur långt föreningen har kommit i planeringen. Borgå Akilles Bandysektion vill inte kommentera planerna på en bandyhall i det här skedet.

- I dagens läge kan jag säga att det enda området som det är möjligt att bygga en bandyhall på finns i Kokon, säger Per Högström.

Chefen för idrottstjänster i Borgå
Bildtext Per Högström, chef för idrottstjänster i Borgå.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Planändring krävs för bygge intill fotbollshall

Borgå stadsfullmäktige har fattat beslut om att bygga grunden för en fotbollshall i Kokon. Den hallen kommer att uppta en stor del av det gällande planläggningsområdet.

- Fullmäktige beslöt i samband med det att om fotbollshallen förverkligas så inleds samtidigt en planändring som innebär att tomten förstoras så att också en annan hall ryms på platsen.

Det handlar om området i närheten av Aurorahallen. En bandyhall på samma plats kräver alltså ändå en planändring.

- Den gällande planen måste justeras eftersom den inte innehåller tillräckligt med kvadratmeterutrymme för en fotbollshall och en allaktivitetshall, som kanske också kan inkludera bandy, säger Högström.

Handlar det alltså inte enbart om en bandyhall, utan om en kombinerad allaktivitets- och bandyhall?

- Planläggningen har inte dragit gränser för vilken typ av hall som kan byggas. En finansiering av ett så här stort bygge är ändå inte det enklaste, och då är det ju säkert fråga om olika aktörer som kommer med.

Borgå Akilles Bandysektion står som huvudaktör bakom planerna, men vilka andra aktörer som kan komma på fråga säger Högström att han inte känner till.

Fc Futuras och Borgå Butchers fotbollshall i Kokon - skiss
Bildtext Så här ser den planerade hallen för bollsporter som ska byggas i Kokon ut. En bandyhall kunde byggas intill, om planen för området ändras.
Bild: FC Futura & Borgå Butchers

Inga beslut finns i det här skedet

Planerna har inte tagits till behandling på politisk nivå i Borgå och många frågor är ännu öppna. Förutom platsen för hallbygget handlar det om finansieringen och ansökan om bygglov, konstaterar Högström.

- I det här skedet handlar det om ett föreningsbaserat projekt och samma utgångsläge gäller som för alla andra privata aktörer. Staden hänvisar plats för bygget och är inte i det här skedet inblandad i diskussionerna desto mer.

För tillfället planeras också en bandyhall i Helsingfors på allvar, och i hela södra Finland finns ett behov av inomhusalternativ. Högström konstaterar att väderleken är utmanande för upprätthållarna av konstisbanor.

- Jag skulle önska en senare seriestart för bandyligan, och också stadsstyrelsen i Borgå har varit i kontakt med Finlands Bandyförbund om saken. De sista matcherna kunde också tidigareläggas.

Högström minns hur det gick i Åggelby i fjol, då matchen under dagtid måste inhiberas och fortsättas på kvällen på grund av isens dåliga skick.

I Borgå har man också fått kämpa med konstisen under årens lopp.

- Det är klart att om finansieringen ordnas och det inte blir stora användningskostnader så skulle en bandyhall ge mycket större möjligheter för utövandet av bandysporten i regionen.

Bildtext I Borgå har man också fått kämpa med konstisen inför bandymatcher.
Bild: YLE/ Bettina Aspfors

Hela Östnyland kunde dra nytta av en hall

Högström konstaterar att invånarna i kommunerna i hela Östnyland skulle dra nytta av en hall, och varför inte också invånare på annat håll, beroende på hur hallprojektet i Helsingfors framskrider.

Gällande användningen av en eventuell bandyhall i Borgå konstaterar Högström att det är en fråga för föreningarna att enas om.

- För tillfället, med en stängd ungdomsishall, har ju en del föreningar problem med användningstiderna, men när den hallen är igång igen förändras ju situationen. Föreningarna som sysslar med issport kommer säkert att bli tillfrågade om att delta i diskussionerna bara man kommer längre i planerna från bandysektionens sida.

Bandyklubba och boll
Bild: Yle

Diskussion om artikeln