Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Är vår skola hotad? - Tre saker oroar Smedsbyföräldrar i Esbo

Från 2016
Klocka på skolvägg i rödtegel.
Bildtext Klockan visar lunchdags på väggen vid Smedsby skola i Esbo.
Bild: Yle Victoria Wirén

Känslorna, skolvägen och framtidsprognosen. Dessa är sakerna som rör om i lugnet bland vårdnadshavarna till elever i Smedsby skola i Esbo, då staden nu ska se över sitt skolnät.

Mikael Federley är direktionsordförande för Smedsby skola i Esbo, och talar för många föräldrar då han ventilerar sin oro. En oro som inte enbart gäller det emotionella bandet mellan hemmet och skolan.

- För det första: hur det går med principerna om en trygg skolväg, som uppmuntrar till att gå eller cykla, ifall skolan läggs ned, frågar sig Federely.

Då den här typens frågor dyker upp på agendan så tenderar folk att bli oroliga.

Mikael Federley, direktionsordförande.

Han misstänker även att staden inte har tagit med alla siffror i beräkningen.

- För det andra: i vårt upptagningsområde har tillväxtområden inte tagits med i analysen, säger han och syftar på Storåker som ännu till stor del är obebyggt.

”Oron växer”

För familjen Federley påverkade närheten till skolan valet av adress. Smedsby skola är populär även utanför sitt egentliga upptagningsområde, menar han.

- Vi gjorde en familjeenkät i skolan, och det visade sig att många skolbarn kommer till Smedsby istället för sin egen närskola, för att avståndet är kortare, säger direktionsordförande.

På torsdag kväll (8.12) ordnas en informationskväll i Mattliden för Esboföräldrarna. Mikael Federley tänker definitivt sitta i publiken.

- Jag vill se vilka förslag gällande det svenska skolnätet som kommer att föreslås till nämnden Svenska rum, säger han.

Hemma hos Federleys har telefonen gått het.

- Många familjer har tagit kontakt med både mig och andra direktionsmedlemmar. Då den här typens frågor dyker upp på agendan så tenderar folk att bli oroliga.

Morgonöppet: Oroliga föräldrar i Smedsby skola i Esbo

5:44

Diskussion om artikeln