Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sasi: En utmaning att trygga de språkliga rättigheterna i Seinäjoki

Från 2016
Uppdaterad 08.12.2016 15:00.
Kimmo Sasi i Bettinastudion
Bild: Yle/Marina Helenelund

Kimmo Sasi, tidigare minister med lång erfarenhet av arbete i bland annat grundlagsutskottet, anser på basis av utskottets utlåtande att Vasa centralsjukhus inte får behålla sin omfattande jourverksamhet.

- Utskottet ger två möjligheter: Man har både Seinäjoki och Vasa, det är första alternativet. Det andra är att man garanterar svenskspråkiga rättigheter i Seinäjoki. Jag tror att eftersom regeringen länge utgått från att det ska bli tolv områden, så tror jag inte att Vasa är det sannolika alternativet, konstaterar Sasi.

- Man ser att utlåtandet är en politisk kompromiss och man kan nog säga att det är en viss lindring av den tolkning som utskottet tog då det gällde Karlebys inriktning mot Vasa eller Uleåborg. Man försöker mera ta hänsyn till andra rättigheter än språkliga rättigheter och gör en kompromiss på grund av detta.

År 2009 tog grundlagsutskottet ställning till frågan om vart Karleby ska orientera sig. Då ansåg man att det alternativ som bäst tryggar de språkliga rättigheterna ska väljas.

Kräver noggrann precisering i lagtexten

Sasi anser själv att den optimala modellen skulle vara Vasa i stället för Seinäjoki eftersom det på ett naturligt sätt skulle garantera de språkliga rättigheterna. Ifall lotten faller på Seinäjoki vill han att man preciserar noggrant hur man garanterar allas rätt till vård på eget modersmål.

- Om det är på en mycket allmän nivå så är jag bekymrad, men om man faktiskt skriver att det ska finnas så och så många tjänster i nattjouren som kan svenska som modersmål, så då kan man säga att de språkliga rättigheterna på ett ganska hyggligt sätt kan garanteras.

- Regeringen har haft en viss tendens att garantera språkliga rättigheter på en mycket allmän nivå. Man hänvisar till att man har de här rättigheterna, men man beskriver inte på vilket sätt man gör det. Det viktiga är att man i den här ändringen av lagtexten faktiskt försöker så noggrant som möjligt beskriva på vilket sätt de här språkliga rättigheterna kan garanteras.

Tycker du de språkliga rättigheterna kan tryggas i Seinäjoki?

- Det blir en utmaning, inte är det så lätt. Om man har en god vilja och man är seriös, så tror jag att det går. Det är klart att alla inte behöver kunna svenska i Seinäjoki, men de som har den närmaste kontakten med patienten måste kunna flytande svenska för att språkliga rättigheterna ska garanteras.

- Det tråkiga är ju att man i lagen kan säga att man ska besätta tjänsterna så att man har personer som talar flytande svenska, men hur får man sedan svensk personal dit? Det är en bra fråga. En morot är att betala högre löner. Det finns ett sätt att lösa problemet, men det betyder att man måste vara beredd att betala mera.

Ont om tid

Nu går man vidare i frågan med att socialutskottet tar ställning till grundlagsutskottets utlåtande och gör en version som kompletterar regeringens proposition, sedan kan lagförslaget gå vidare.

- När det är en budgetlag, så kan det bli lite bråttom med lagförslaget, men jag hoppas de gör ett gott arbete där i socialutskottet.

Diskussion om artikeln