Hoppa till huvudinnehåll

Vega

Luciainsamlingen hjälper familjer

Från 2016
Uppdaterad 27.01.2017 20:34.
Familjeliv
Bild: Mika Kanerva

Det kan köra ihop sig i en barnfamilj av många olika orsaker och då blir ofta vardagen för tung att klara av. Vårt hälsovårdssystem har inte alla gånger resurser att hjälpa dessa familjer och då behövs andra aktörer.

Arbetslöshet, sjukdom eller brist på hjälpande nätverk är exempel på orsaker som kan göra att de vardagliga rutinerna känns övermäktiga i en barnfamilj. Ofta blir mamma och pappa utmattade och föräldraskapet känns för svårt. Att inte orka är ju inte tecken på dåligt föräldraskap, men trots det känner många skam över att be om hjälp.

För dessa familjer finns olika verksamhetsformer som delvis eller helt och hållet finansieras med pengar som kommer in via luciainsamlingen.

Också nyfinländare har fått stöd

En form är Föräldrakraftlägren som arrangeras tre gånger per år: vid höstlovet, sportlovet och i början av sommaren så att lägren inte ska störa barnens skolgång.

- På lägren träffas familjer där de får vila, föräldrarna har diskussionsgrupper medan barnen under tiden är med lekledare, berättar Katarina Fagerström som är sakkunnig inom förebyggande barnskydd på Folkhälsan.

Katarina Fagerholm
Bildtext Katarina Fagerström
Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Det har också ordnats träffar för inflyttade nyfinländare och som exempel nämner Katarina en kongolesisk grupp som fått uppehållstillstånd och som har för avsikt att börja bo och leva i Finland. Med dem har man tillsammans funderat kring föräldraskap och hur man i Finland ser på barnuppfostran.

De har diskuterat om att barnaga är förbjudet i vårt land och att våra tonåringar inte flyttar hemifrån genast de fyller 18 och aldrig ser sina föräldrar igen.

- Vi tog naturligtvis fram också sådant som är fint i deras egen kultur och som kanske har försvunnit ur vår, berättar Katarina.

Barn behöver stöd då de sett våld i hemmet

En annan stödform för familjer är en arbetsmetod som kallas Trappan och kommer från Sverige. Den går ut på att tala med barn som har upplevt och sett våld i hemmet. I praktiken betyder det en samtalsstund med barn utan att vara frågan om nån behandling eller utredning, säger Katarina.

- Vi har inte sådana grupper i Folkhälsans regi men vi utbildar kommunernas familjearbetare och -rådgivare, skolkuratorer och personal på rådgivningar.

Folkhälsan skapar verskamhetsformer som lappar på där det officiella systemet inte fungerar just nu.

- Tanken är att i ett senare skede eventuellt överföra dessa verskamhetsformer till kommunerna.

Tiotals familjer har redan blivit hjälpta

Den pågående luciainsamlingen startade år 2014 och kommer att pågå ännu under år 2017. Under åren har ungefär 25 familjer per år deltagit i familjelägren, och det i sin tur har berört ungefär 70-80 barn.

Personer som har utbildats inom Trappan-modellen är ungefär 80 stycken.

- Det är jätteroligt att jobba med de här familjerna, säger Katarina. Det behövs inte alla gånger så väldigt mycket hjälp för att det ska börja gå bättre för familjen.

Stöd insamlingen

genom att betela in via nätbanken

eller på något av dessa konton
Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Nordea FI64 1562 3000 1093 32
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73

Katarina Fagerström i Tongåvan

6:14
Åttaåriga Domenic och sexåriga Damien Skuthälla trivdes på lägret de fick åka på, tack vare bidrag från fjolårets luciainsamling.

Luciainsamlingen ger hjälp när det riktigt kört ihop sig

Damien och Domenic hade jätteroligt på familjekraftläger.

Du kan läsa mer om insamlingen på Folkhälsans webbplats.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln