Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nya skolcentret i Forsby i Lovisa byggs i trä

Från 2016
Vattenpass
Bild: Pixabay

Det nya skolcentret i Forsby i Lovisa ska få en stomme av trä. Det beslöt bildningsnämnden i staden i torsdags.

Det finns två olika kostnadsberäkningar för en huvudsaklig stomme av endera stock eller av massivträ.

Nämnden valde att inte ta ställning till alternativen, utan begärde att stadsstyrelsen får tilläggsuppgifter gällande kostnaderna för de här materialen.

Maria Grundström (SFP), ordförande i bildningsnämnden, säger att diskussionen i nämnden var konstruktiv och positiv.

Beslutsfattarna är glada att projektet nu går framåt, eftersom man har diskuterat skolornas framtid i många års tid.

Nybyggnad invid Forsby skola

Projektplanen utgår från att det uppförs en nybyggnad invid Forsby skola för de finska eleverna, och att svenska Forsby skolas nuvarande lokaler grundrenoveras.

Byggprojektet inleds 2018 och ersättande baracker behövs under grundrenoveringen, som enligt planerna sker under hösten 2019.

Kostnadsförslaget för hela projektet är 7 381 000 euro, vilket inkluderar inventarierna, men inte rivningen av Koskenkylän koulus gamla fastighet.

Planerna ska i sista hand behandlas i fullmäktige i Lovisa.

Diskussion om artikeln