Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Domstol upphävde Borgås beslut om restaurangflotte på ån

Från 2016
Uppdaterad 09.12.2016 12:45.
restaurangen wilhelm å i borgå
Bildtext Restaurangen Wilhelm Å.
Bild: Yle/Stefan Härus

I somras fattade stadsutvecklingsnämnden i Borgå beslut om att en del av restaurangen Wilhelm Å:s flytande uteservering måste rivas. Helsingfors förvaltningsdomstol upphäver nu det här beslutet.

Restaurangen Wilhelm Å:s flytande restaurangflotte på Borgå å är för stor enligt den gällande stadsplanen.

I mitten av juni beslöt stadsutvecklingsnämnden i Borgå att inte bevilja ett hyresavtal för den delen av flotten som är för stor. Hyresavtalet behövdes för att restaurangens ägare skulle kunna ansöka om undantagslov.

Beslutet betydde att en närmare 120 kvadratmeter stor del av flotten borde rivas.

Bolaget V & G Capital, som bland annat ägs av Borgåpolitikern och affärsmannen Jarmo Grönman, överklagade nämndens beslut till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolen har nu behandlat frågan och upphävt stadsutvecklingsnämndens beslut. Nämnden måste därför behandla frågan på nytt.

Nämnden måste behandla ärendet på nytt

Förvaltningsdomstolen konstaterar att nämndens beslut inte i sig var olagligt. Problemet är att stadsutvecklingsnämnden inte har motiverat sitt beslut på rätt sätt.

I princip hade nämnden rätt att förkasta bolagets ansökan om nytt hyresavtal för flotten, med stöd i markanvändnings- och bygglagen.

Den ger möjligheten att förkasta ansökningar om undantagslov om de för med sig problem för stadsplaneringen eller miljöskyddet.

Beslutet borde därför ha motiverats med hjälp av markanvändnings- och bygglagen. I det här fallet hänvisade nämnden endast till orsaker som hade att göra med hyresavtalet.

Bland annat har stadsutvecklingsnämnden hänvisat till att företagarna måste behandlas jämlikt då man gör upp hyresavtal och att V & G Capital hade varit utan hyresavtal för den för stora flottdelen i över ett år.

Diskussion om artikeln