Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt system för personlig assistens i Hangö

Från 2016
Uppdaterad 09.12.2016 17:36.
Person med funktionsnedsättning och dennes personliga assistent på promenad.
Bildtext Hangö ska köpa personlig assistens för personer med funktionsnedsättning av privata företag.
Bild: Yle

Från och med årsskiftet kommer tre företag att fungera som serviceproducenter av personlig assistens för personer med funktionshinder i Hangö. Att ett företag sköter servicen i staden är nytt, tidigare har klienter med behov av personlig assistens fungerat som egna arbetsgivare.

På torsdagen (8.12) gav grundtrygghetsnämnden i Hangö socialservicechef Elisabeth Sundberg fullmakt att underteckna ramavtalet med de tre tjänsteproducenterna av personlig assistens för personer med funktionsnedsättning.

Redan tidigare hade direktionen för upphandling beslutat välja Medicum Service, Med Group och Elämäsi Adato till tjänsteproducenter på basen av konkurrensutsättning.

- Elämäsi Adato har de senaste fyra åren verkat i Raseborg, de två andra är nya aktörer här. Alla tre har verksamhet i flera kommuner i landet, säger Satu Wigren som är gemensam upphandlingschef för Hangö och Raseborg.

Det här gäller assistenttjänster för personer med funktionshinder. Det gäller inte vård, förklarar Wigren.

- Det handlar om att hjälpa personer med funktionsnedsättning i deras vardagliga sysslor och hobbyer, säger hon.

De som behöver den här sortens service ansöker om den hos kommunen.

Behovet varierar mycket

I Raseborg användes köpta tjänster för 2 700 timmar och i Hangö ungefär 200 timmar i fjol.

- Behovet varierar väldigt mycket från år till år. Därför är det svårt att säga hur stort behovet till exempel i Hangö eller Raseborg är år 2017. Hur mycket tjänster som köps beror på hur mycket assistens klienterna beviljas av kommunerna.

Vad den här servicetjänsten kostar för kommunerna kan Satu Wigren inte säga.

- Kostnaderna uppskattas till ungefär två miljoner under den här kommande fyra år långa perioden. Det är väldigt svårt att säga hur stora kostnaderna blir 2017 eftersom vi inte vet det exakta behovet.

Vissa klienter behöver hjälp om kvällarna och på nätterna och det blir förstås dyrare sådana tider, säger hon.

Flera gemensamma upphandlingar

Satu Wigren säger att många personer med funktionsnedsättning också själva anställer en assistent.

- Då är det klienten som är arbetsgivare för assistenten. Klienten kan sedan få understöd för det här.

Vi gör flera gemensamma upphandlingar, till exempel livsmedel, el, skolböcker och kontorsmaterial, säger Wigren.

- Genom den gemensamma upphandlingen kan samma aktör ha ett större område och flera klienter. Den vägen blir det också mera lockande för företagen.