Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Cheföverläkare: Allvarliga brister i beredningen av jourreformen

Från 2016
Uppdaterad 12.12.2016 09:07.
Auvo Rauhala
Bildtext Auvo Rauhala (arkivbild)
Bild: YLE/ Sonja Rundt

Det finns allvarliga brister och faktafel i ett utlåtande om Vasa centralsjukhus som Social- och hälsovårdsministeriet lagt fram för riksdagens grundlagsutskott, hävdar cheföverläkare Auvo Rauhala vid VCS.

Idag måndag möts riksdagens social- och hälsovårdsutskott för att ta ställning till regeringens förslag till jourreform, där det avgörs vilka sjukhus som får omfattande jour.

Samtidigt pekar cheföverläkare Auvo Rauhala vid Vasa centralsjukhus ut en rad grava fel i ett utlåtande om Vasa centralsjukhus som Social- och hälsovårdsministeriet lagt fram för riksdagens grundlagsutskott.

- Jag fick utlåtandetexten framför mig i fredags och har suttit och skrivit mer eller mindre hela helgen för att korrigera de grövsta felen, säger Rauhala.

Således menar Rauhala att grundlagsutskottet åtminstone delvis har haft felaktig information till grund för sitt beslut.

- Man blir ju onekligen orolig, säger Rauhala.

Missvisande statistik kring läkarbrist

Rauhala pekar exempelvis på ett allvarligt faktafel kring läkarbristen i Österbotten. Grundlagsutskottet har från ministeriet fått uppgifter om en läkarbrist på 18,2 procent i Vasa, medan den är 6,9 procent i Södra Österbotten.

Det graverande är att statistiken gäller hälsovårdscentralerna, inte sjukhusen. Defacto lider Vasa centralsjukhus inte av någon större läkarbrist, tvärtom är situationen bättre än vid flertalet andra centralsjukhus.

Men hur kan så missvisande statistik få förekomma i lagberedningen? Auvo Rauhala vill inte peka ut någon som lögnare.

- Kanske kan felen bero på slarv eller tidsbrist, ministeriet sparar så kraftigt att deras tjänstemän aldrig har tillräckligt med tid för att jobba med olika frågor. Eller så är det kanske fråga om politisk press, tjänstemännen vet vart regeringen och de ansvariga ministrarna vill i frågan så man tar fram information som stöder deras linje, säger Rauhala.

Tillgänglighet

I Social- och hälsovårdsministeriets utlåtande står även att centralsjukhuset i Seinäjoki är lättare tillgängligt än sjukhuset i Vasa.

Utlåtandet hävdar att omfattande jour i Seinäjoki är tillgänglig för över 155 000 invånare medan motsvarande siffra för Vasa är 123 000.

Enligt Auvo Rauhala växer befolkningen i Österbotten så mycket mer än befolkningen i Södra Österbotten att tillgängligheten snart kommer att vara rakt motsatt.

- Befolkningsprognosen visar klart att man riskerar fatta ett beslut om omfattande jour som verkligheten kör förbi redan om tio år, säger Rauhala och menar att det enda rimliga vore att beslutet om omfattande jour ska vara aktuellt ännu om trettio till fyrtio år.

Hoppas att rätt information når följande utskott

Cheföverläkare Auvo Rauhala har skickat sin rapport till medier och riksdagsledamöter, och hoppas att riksdagens social- och hälsovårdsutskott kommer att använda den korrekta informationen när de fattar sitt beslut om omfattande jour.

Han påpekar att hans rapport inte är någon kritik mot centralsjukhuset i Seinäjoki, utan menar att båda sjukhusen borde få omfattande jour.

- Men det känns väldigt orättvist när man utöver dessa direkta faktafel dessutom hela tiden lämnar bort ytterst relevanta fakta om Vasa centralsjukhus, som statistiken kring vårdkvalitet som upprepade gånger visar att vi ligger i topp, säger Rauhala.

Auvo Rauhala om utlåtande inför jourreformen

11:09

Diskussion om artikeln