Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Haatainen: Sjukhusjourreformen till plenum ännu på måndag kväll

Från 2016
Uppdaterad 13.12.2016 11:53.
Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott återupptar behandlingen av sjukhusjourreformen klockan 16. Meningen är att reformen ska behandlas i riksdagens plenum ännu i kväll, säger utskottets ordförande Socialdemokraternas Tuula Haatainen.

Utskottet tog en två timmars paus i behandlingen lite före klockan 14. Haatainen säger varken bu eller bä om hur långt utskottet har kommit i sin behandling. Snabbt ska det ändå gå.

- Regeringen håller fast vid att det är en budgetlag, och därför måste vi arbeta nu i dag. Så vi fortsätter klockan 16, och jag tror det blir en timme. Då vi får det färdigt blir det diskussion i plenisalen i dag på kvällen.

Svenska folkpartiets representant i utskottet, Veronica Rehn-Kivi, vill inte spekulera kring om SFP kommer att skicka en skrivelse till presidenten, i fall partiet inte får sin vilja igenom i utskottet.

- Vi ska se vad som händer i kväll ännu, eller i natt.

Enligt Rehn-Kivi är budet att man måste fatta ett beslut i ärendet före i morgon.

Som budgetlag hör jourreformen ihop med nästa års budgetförslag, och behandlingen av budgeten ska börja i riksdagen på onsdag. Därför är det bråttom.

Oenighet i utskottet

Social- och hälsovårdsutskottet inledde behandlingen av sjukhusjourreformen redan förra veckan, och då var läget kaotiskt.

Socialdemokraterna föreslog då att ärendet bordläggs och att beslutet flyttas fram till februari, då hela social- och hälsovårdsreformen ska behandlas i utskottet. Partiet tyckte det finns för lite information om hela reformen för att fatta ett bra beslut.

Socialdemokraternas förslag röstades ändå ner. Socialdemokraten Haatainen är ordförande, men regeringspartierna har en klar majoritet i social- och hälsovårdsutskottet.

Regeringen har beslutat att minska antalet sjukhus med omfattande jourverksamhet från 20 till 12. Det har ändå väckt frågor kring hur den svenska vården ska tryggas i Österbotten.

De två alternativen utskottet hade att ta ställning till var att antingen ha omfattande jourverksamhet bara i Seinäjoki, så som regeringen ursprungligen föreslog, eller i både Vasa och Seinäjoki. Det alternativet har kallats 12+1 modellen.

Grundlagsutskottet slog förra veckan enhälligt fast att det bästa sättet att trygga vården på svenska är att ha omfattande jour i både Seinäjoki och Vasa. Om valet faller på endast Seinäjoki måste lagstiftningen ses över så att den svenska vården tryggas, enligt grundlagsutskottet.

Fel i grundlagsutskottets information

Vasa centralsjukhus chefsöverläkare Auvo Rauhala hittade en hel mängd fel i den information grundlagutskottet hade fått som grund för sitt beslut förra veckan.

Rauhala säger bland annat att påståendet om att det är speciellt svår läkarbrist i Vasa sjukvårdsdistrikt inte stämmer.

Social- och hälsovårdsministeriet tillbakavisar kritiken.

Svenska folkapartiets ordförande Anna-Maja Henriksson krävde tidigare på måndagen att jourreformen skickas tillbaka till grundlagsutskottet. Hon är själv medlem av utskottet.

Henriksson säger att det är oerhört att de uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet gett till grundlagsutkottet inte stämmer.

Diskussion om artikeln