Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Hur täcks ni, bästa regering?" Hårda ord när riksdagen debatterade jourreformen

Från 2016
Uppdaterad 13.12.2016 05:08.
Huvudingången för Vasa centralsjukhus
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Riksdagsledamot Mats Nylunds (SFP) förslag att bordlägga behandlingen av sjukhusjourreformen till plenum 7 februari 2017 föll i omröstningen. Riksdagen avbröt behandlingen av jourreformen vid midnatt.

Kritikerna till sjukhusjourreformen, där Vasa centralsjukhus förlorar sin heltäckande jour, var inte nådiga då riksdagen i plenum diskuterade ärendet.

- I dag skriver Finlands riksdag historia. Finland går från att vara en rättsstat med ett grundlagsstadgat skydd för minoriteter till att vara en republik med en enkelspårig och brutal majoritetsdiktatur, inledde Nylund sin taltur.

Nylund anser att lagen om jourreformen har varit en fars.

- Den långa utlåtandetiden för lagförslaget visar sig vara en teater utan like. Minister Juha Rehula (C) underströk otaliga gånger att regeringen lyssnar på fältet, och därför var utlåtandetiden så lång. Och vad hände? Över 700 kritiska utlåtanden till trots så hände egentligen ingenting, säger Nylund.

- Hur täcks ni, bästa regering? Hur täcks ni? Och jo, ni täcks.

Nylund påpekar att det handlar om grundlagsenliga rättigheter, något som enligt Nylund hade tryggats med den föreslagna 12+1-modellen som skulle ha gett Vasa centralsjukhus heltäckande jour.

"Nu talar vi om liv och död"

Maarit Feldt-Ranta (SDP) var den som understödde Mats Nylunds förslag om att bordlägga ärendet till februari.

- Jag förenar mig här med dem som har yttrat sin oro och sagt att de inte accepterar och godkänner att Finlands riksdag på det här sättet ämnar trampa ner på de grundläggande rättigheter som vi tillsammans och våra tidigare generationer har valt att befästa i grundlagen, sade Feldt-Ranta.

Grundrättigheter är inte en åsiktsfråga, inte heller de språkliga. sade Feldt-Ranta. Antingen finns de, eller så finns de inte.

- 2009 eller 2010 försökte den dåvarande regeringen trampa över de språkliga rättigheterna – då handlade det om förvaltning. Nu talar vi om liv och död, och människornas rätt att få vård på sitt modersmål.

Grundlagsutskottet slog då fast att alla finländare bör behandlas på lika villkor, och att om det finns flere alternativ så bör riksdagen föredra det alternativet som på bättre sätt tryggar de språkliga rättigheterna. Dessutom måste det göras en ordentlig konsekvensbedömning innan man gör ändringar.

- Enligt min uppfattning uppfylls inga av de här tre kriterierna som grundlagsutskottet tidigare har slagit fast, konstaterade Feldt-Ranta.

"Svenskspråkig service i Seinäjoki är en utmaning"

Centerns riksdagsledamot Niilo Keränen försvarade förslaget med att påpeka att de patienter som skulle förflyttas från Vasa sannolikt ändå skulle flyttas direkt till ett universitetscentralsjukhus, snarare än till Seinäjoki – åtminstone när det handlar om patienter inom neurologin.

- Så som jag förstår det så saknar Vasa i synnerhet neurologiskt kunnande, och som vi vet så råder det brist på neurologer i vårt land. Skillnaderna i neurologiskt kunnande mellan Vasa och Seinäjoki är så små att Vasas patienter troligen ändå inte skulle flyttas till Seinäjoki utan till ett universitetscentralsjukhus.

Keränen underströk också att social- och hälsovårdsutskottets beslut att rösta emot 12+1-modellen var i enlighet med lagen.

- Social- och hälsovårdsutskottet har gjort de förändringar som lagen och grundlagsutskottet har krävt, som visserligen inte är den mest eleganta lösningen på språkfrågan. Det är en utmaning att ordna med svenskspråkig service i Seinäjoki.

Under sitt anförande betonade Keränen också att lagförslaget ger hälsovårdsstationernas jour längre öppettider – från enbart dagsjour till att även ha kvälls- och veckoslutsjour.

- Människor får vård närmare, med mindre rusning och mindre köande än i nuläget.

Riksdagen avbröt behandlingen av jourreformen vid midnatt, efter att ett förslag om att sända frågan tillbaka till grundlagsutskottet lades fram. Riksdagen röstar om förslaget tisdag morgon.

Diskussion om artikeln