Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Henriksson: Regeringen är som en ångvält med jourreformen

Från 2016
SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.
Bildtext Anna-Maja Henriksson.

Regeringen är som en ångvält som till vilket pris som helst vill driva igenom sjukhusjourreformen. Det anser Maarit Feldt-Ranta (SDP) och Anna-Maja Henriksson (SFP), som båda förhåller sig ytterst kritiska till lagförslaget.

Behandlingen av sjukhusjourreformen i riksdagens plenum avbröts plötsligt strax efter midnatt, då förslaget riskerade att skickas tillbaka till grundlagsutskottet.

- Talman Mauri Pekkarinen (C) insåg att regeringsledamöterna var för få i salen. Vi hade framfört förslaget om att ärendet skickas tillbaka till grundlagsutskottet. Man borde egentligen ha röstat, och skulle vi ha röstat så hade det skickats till grundlagsutskottet. Men Pekkarinen som talman såg att det här var ett olämpligt läge för regeringen, och avbröt, säger Svenska folkpartiets orförande Anna-Maja Henriksson.

Henriksson beskriver regeringen som en ångvält som inte vill ge ärendet den tid det skulle kräva. Man ruckar på väldigt viktiga principer, säger Henriksson.

- Vi får se hur det går när riksdagen röstar om att skicka ärendet till grundlagsutskottet. Jag befarar det värsta.

"Tyst accepterar de det här"

Enligt Maarit Feldt-Ranta (SDP) är det tydligt att regeringen ämnar driva igenom sitt förslag till vilket pris som helst.

- Vi som yttrade oss var ytterst oroliga för att de språkliga rättigheterna som enligt grundlagen är en grundrättighet, trampas på i den här reformen. Det var väldigt tyst på regeringspartiernas sida. Tyst accepterar de det här.

Maarit Feldt-Ranta, SDP
Bildtext Maarit Feldt-Ranta.

Tror du att medborgarna har någon förståelse för vad som händer?

- För mig är den grundläggande frågan den att Finlands grundlag säger att Finland är ett tvåspråkigt land och att alla finländare ska ha samma rättigheter. Det gäller också språkliga rättigheter på svenska och finska. Det är det den här diskussionen mycket handlar om, säger Feldt-Ranta.

"Jag mår dåligt när jag tänker på regeringens agerande"

Riksdagen röstar alltså om att återremittera ärendet till grundlagsutskottet på tisdag morgon. Efter det fortsätter behandlingen av ärendet då tiotals talturer ännu väntar.

Är det någon vits att fortsätta debattera?

- Det är säkert en vits att fortsätta debattera, beroende på hur det går i omröstningen. Ärendet är såpass viktigt, det berör många finlandssvenskar och har en principiell betydelse för hela Svenskfinland och för landets tvåspråkighet. Det sätt på vilken regeringen nu behandlar svenskan i det här landet känns oerhört jobbigt, det går in under huden. Det är något som man inte tycks förstå, inte heller statsministern som ju gick ut under Mats Nylunds anförande i plenum, säger Henriksson.

Är det möjligt att redan nu säga vad det här – om det förverkligas – betyder? Vad händer i Vasa och i Seinäjoki?

- På sikt betyder det att man gör färre operationer i Vasa, man skickar flera patienter till Seinäjoki och Seinäjoki kommer att växa mera. Det svåra är naturligtvis det att kunna tro att servicen på svenska ska fungera där på riktigt. Det är det som vi är oerhört bekymrade över. Man mår faktiskt också dåligt när man tänker på hur regeringen nu hanterar den här situationen.

"Centerpartisterna förstod inte vad vi sade"

Den enda ur regeringspartierna som uttalade sig var centerpartisten Niilo Keränen som hävdade att det i slutändan är väldigt få patienter från Vasa som skulle skickas till Seinäjoki. Enligt siffror som Social- och hälsovårdsministeriet gav till grundlagsutskottet skulle det handla om 50 patienter per år.

- Nu är det tyvärr så att jag inte tror på ministeriets uppgifter. Också det här är en sak som är oerhört graverande för hela processen. Också därför borde vi få ärendet till grundlagsutskottet på nytt, så vi kan gå igenom vad som faktiskt är fakta och vad som är fiktion, säger Anna-Maja Henriksson.

- Jag tror inte att vare sig Keränen eller de andra i centerleden förstod exakt vad ledamot Mats Nylund och undertecknad, och de övriga ledamöterna som talar svenska, sade i plenisalen. De kan bara gå till sig själva och fundera på hur mycket de lyssnar på oss när vi talar svenska i salen. Och det är lindrigt i förhållande till det att ha hand om en patient som behöver akut vård, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson och Maarit Feldt-Ranta intervjuades av Bengt Östling.

Diskussion om artikeln