Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Thomas Wilhelmsson fortsätter som Yles styrelseordförande

Från 2016

Helsingfors universitets kansler, juris doktor Thomas Wilhelmsson, fortsätter som ordförande för Yles styrelse. Av styrelsens medlemmar fortsätter kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, direktör Heikki Hellman, verkställande direktör Jussi Karinen och verkställande direktör Kirsi-Marja Laitinen.

Professor Laura Kolbe och Senior Partner Ilkka Wäck lämnar sina styrelseuppdrag vid Yle vid årsskiftet.

Som nya medlemmar i Yles styrelse tillträder sakkunnig Lauri Kontro och verkställande direktör Pauliina Mäkelä.

Rundradions förvaltningsråd utsåg Yles styrelse för år 2017 vid sitt sammanträde 13.12. Styrelsen inleder sin mandatperiod 1.1.2017.

Pol mag Lauri Kontro arbetar som sakkunnig på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK. Han har varit ansvarig chefredaktör för tidskriften Maaseudun tulevaisuus och direktör för kooperativet Pellervo-Seutu samt innehaft flera förtroendeuppdrag.

Studentmerkonom Pauliina Mäkelä har grundat företaget Kinda Ab som är specialiserat på utbildningar, träning och coaching inom sociala medier och arbetar som verkställande direktör. Mäkelä är också proffs inom smidig projekthantering.

Redaktör Arto Nieminen fortsätter som personalens representant för styrelseperioden 2017–2020.

Yles styrelse har 5-8 medlemmar som väljs för ett år i taget. Enligt lagen om Rundradion Ab ska styrelsen bland annat välja och entlediga bolagets verkställande direktör, besluta om budgeten för det följande året, sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman samt årligen lämna en berättelse till Kommunikationsverket över bolagets verksamhet.

Styrelsen utser också bolagets ansvariga redaktörer enligt lagen om yttrandefrihet i masskommunikation. Styrelsen har också övriga uppgifter härledda från aktiebolagslagen. Styrelsen har två utskott, revisionsutskottet samt utnämnings- och premieringsutskottet.

Yles förvaltningsråd fick också på sitt möte 13.12 en utredning av Lauri Kivinen över den senaste tidens Yle-diskussioner och ledningens åtgärder.

För mera information:
Kimmo Kivelä, ordförande för Rundradions förvaltningsråd, tfn. 09 432 3075, kimmo.kivela@riksdagen.fi